Ny bro och sprängningar för bergtunneln i Breared

  Hoppas du har haft en skön sommar och har kunnat njuta av sommar-Varberg. Projektet är nu i full gång efter semestrarna och idag invigs den nya Getteröbron. Trafikverket och Implenia förbereder nu för trafiköppning på bron och för sprängningar för bergtunneln i söder.

  Du kan läsa om sommarens arbete Länk till annan webbplats. på Trafikverkets hemsida och även se en film på youtube Länk till annan webbplats. med drönarbilder över de olika arbetsområdena.

  Snart broöppning

  Nya Getteröbron är den första anläggningen som är klar inom ramen för projektet. Idag, den 17 augusti, bjuds media in till en invigning av bron. Under rådande omständigheter kan Trafikverket inte ha en invigning för allmänheten utan kommer i stället att släppa en film om bygget av bron senare under veckan. Trafiken kommer att släppas på den nya bron inom kort. Efter att bron har öppnats för trafik kommer Trafikverket och Implenia fortsätta med arbeten både på och omkring bron och det kommer att vara vissa begränsningar i framkomligheten ungefär fram till årsskiftet. Vi ber dig att köra försiktigt, visa hänsyn och vara uppmärksam på skyltar i området.

  Nya bron är byggd så att det möjliggör för nya vägkopplingar under bron, bilväg samt gång- och cykelväg. Med den nya bron på plats har vi inom kommunen möjlighet att komma vidare i utredningen om hur vägnätet Lassabackaområdet ska utvecklas. Den nya bron möjliggör bättre trafiklösningar än tidigare för att koppla ihop handelsområdena och i dialog med handlare och fastighetsägare i området kommer vi att ta fram en plan för hur det ska gå till.

  Snart startar sprängningar in i berget i Breared

  I Breared har tunnelborriggen Solveig anlänt och i denna vecka börjar sprängningar för bergtunneln i Breared och norrut mot Varbergs station. Sprängningar görs måndag till fredag mellan klockan 07 och 22. Bergmassorna från tunneln lastas ut på natten.

  I Breared är också arbetet med den nya järnvägsbron över Österleden i full gång. Nu pågår arbeten med betongfundamenten till bron.

  Trafiken vid korsningen Österleden/Marmorgatan är omledd eftersom arbetsområdet utökats när man förbereder för Österledens nya sträckning. Den tillfälliga omläggningen pågår fram till öppningen av den nya vägen under våren 2021. Vi ber dig att köra försiktigt, visa hänsyn och vara uppmärksam på skyltar i området.

  Tråg- och tunnelarbeten i centrum

  Sprängningarna för bergtunneln i centrum fortsätter på vardagar mellan klockan 07 och 22. Bergmassorna lastas ut på natten.

  Från stationshuset och cirka 1,2 kilometer norrut längs med spåren mot Getteröbron pågår arbete med byggnation av betongtunnel och betongtråg. Längs sträckan pågår ledningsomläggningar, arkeologiska undersökningar och mark- och grundläggningsarbeten. Trafikverket och Implenia installerar spont (stödkonstruktioner i djupa schakt), borrar för injektering (tätning av berg), schaktar bort berg, spränger med mera för att komma ner i marken och kunna börja gjuta betongtunneln och tråget.

  Stora arbeten i norr

  Under helgen vecka 39 rivs den gamla Getteröbron, ett arbete som kommer att pågå dygnet runt. I samband med rivningen är tågtrafiken genom Varberg avstängd.

  I höst, mellan vecka 34 och 41 ska Trafikverket och Implenia arbeta med spårnära arbeten längs en sträcka som går ungefär en kilometer norrut och en kilometer söderut från Getteröbron. De kommer bland annat att riva ett av tågspåren längs sträckan för att sedan kunna utföra olika förberedande markarbeten. Under denna period kommer det att förekomma både helg- och nattarbete och avstängningar i tågtrafiken.

  Under oktober börjar de bygga spåren för den nya godsbangården precis norr om nya Getteröbron.

  Arbetet med att gestalta byggplanket i centrum fortsätter

  Ett nytt fint byggplank med karta och lite fina varbergsbilder har kommit på plats för att välkomna besökare till stan. Arbetet med att gestalta byggplanket på ett bra sätt kommer att pågå även nu efter sommaren. Har du sett de nya titthålen längs med Västra Vallgatan där du kan få en inblick i arbetet med servicetunneln?

  Nu under sommaren kan du se delar av vår steniga historia på en plats utmed Järnvägsparken. Här finns bland annat delar från Gerlachska huset och den varbergsunika charnokiten. Ta gärna en promenad förbi och läs mer på informationsskyltarna!

  150 nya parkeringsplatser i centrum

  Nu är den nya 24-timmarsparkeringen vid kvarteret Renen i centrala Varberg klar. Parkeringen har plats för cirka 150 bilar och nås via Norra vägen/Baggens gränd. I höst anläggs även en in- och utfart vid Gamla Kyrkbacken. Välkommen att parkera din bil här!

  Följer du projektet på Instagram?

  Följ gärna impenia_varbergstunneln på instagram! Då får du de senaste nyheterna från arbetsplatserna. Här kan du bland annat se den nya dammen som anlagts för groddjur, vilka bor vid ett av arbetsområdena. En viktig kompensationsåtgärd för djur som påverkas av bygget.

  Har du frågor?

  Om du har frågor kopplade till projekt Varbergstunneln, kontakta Trafikverkets kontaktcenter 0771-921 921, som har öppet dygnet runt. Du kan också nå projektet på varbergstunneln@trafikverket.se.

  Om du har frågor kring trafiken och andra projekt, kontakta Varberg direkt på 0340-88 000 eller varbergdirekt@varberg.se.

  Vill du veta mer?

  Följ projektet på:
  www.trafikverket.se/varbergstunneln Länk till annan webbplats.
  www.varberg.se/varbergstunneln Länk till annan webbplats.
  Implenias instagram: https://www.instagram.com/implenia_varbergstunneln/ Länk till annan webbplats.
  Få senaste nytt om trafiken på: www.varberg.se/trafikinfo Länk till annan webbplats.
  Läs om vad som händer i det växande Varberg: www.varberg.se/varbergvaxer Länk till annan webbplats.

  Publicerad den:

  Senast Ändrad: