• Varningssymbol med utropstecken i triangel och cirkel
    2023-05-23

    Hög brandrisk - förbjudet att elda i skog och mark

    Det är torrt i skog och mark, risken för brand är mycket stor. Därför är det eldningsförbud i Varbergs kommun från 1 juni. Var även fortsatt sparsam med dricksvattnet.

    Läs mer om hög brandrisk - förbjudet att elda i skog och mark
    Pil

Ny tid för trafiköppning

Trafikverket har beslutat att flytta fram tiden för öppning av trafik från december 2024 till mitten av juli 2025. Inläckage i tunneln, omfattande tätningsarbeten och en allt för pressad tidsplan är orsakerna.

­Problemen med grundvatten som läcker in i tunneln under byggskedet har fortsatt att öka och omfattningen av tätningsarbetena har därför ökat markant. Det leder till att efterföljande arbeten inte kan starta i planerad tid.

Projektet har under våren analyserat riskerna och sannolikheten att tiden håller för att bli klara till trafiköppning i december 2024 har minskat betydligt. Projektet sätter säkerheten först och en allt mer pressad tidsplan ökar risken för arbetsolyckor. Därav har man nu fattat beslutet att flytta fram trafikstarten till mitten av juli 2025.

Den sista sprängningen i tågtunneln är planerad till senare i maj, men den kommer troligen att flyttas fram några veckor beroende på hur nuvarande tätningsarbeten går.

Läs mer i Trafikverkets pressmeddelande:

Ny tid för trafiköppning av dubbelspår genom Varberg | Trafikverket (tt.se) Länk till annan webbplats.

Publicerad den:

Senast Ändrad: