Ses vi på söndag?

  Kom och träffa oss på Öppet bygge på söndag och lär dig mer om projektet och testa stora maskiner.

  Vi deltar i Öppet bygge på arbetsplatsen i Breared på söndag den 25 september. Kom och besök oss i vårt tält och lär dig mer om Varbergstunnelns betydelse för Varbergs utveckling och hur vi planerar att utveckla det gamla spårområdet när tunneln är klar.

  Hoppas att vi ses i tältet!

  Läs mer om eventet på Trafikverkets webbplats:

  Psst – passa på att besöka vår arbetsplats - www.trafikverket.se Länk till annan webbplats.

  Kommunen tar över byggandet av stationsområdet

  Kommunstyrelsens arbetsutskott fattade idag, den 20 september, beslut om att godkänna ett tilläggsavtal för projekt Varbergstunneln. I tilläggsavtalet får Varbergs kommun ansvar för att planera och bygga stationsområdet.

  Stationsområdet kommer fortsatt vara en del av Trafikverkets projekt Varbergstunneln men Varbergs kommun tar över projektering och byggande av området efter den systemhandling som tagits fram gemensamt inom projektet.

  Det är en stor fördel för kommunen att projektera och bygga stationsområdet när vi också sedan ska äga och förvalta området. Det handlar om gator- och torgytor, bussterminal, pendelparkeringar för bil och cykel samt angöring för bil och taxi. Det nya stationsområdet kommer att bli en viktig plats i staden, en entré för såväl varbergare som besökare.

  Förändringen innebär inga extra kostnader för kommunen. Trafikverket har avsatt pengar i projektets budget för byggande av stationsområdet. Sedan tidigare har Varbergs kommun medfinansierat projektet i sin helhet med en fast summa på 391 miljoner kronor.

  Innan avtalsskrivande ska även kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fatta beslut om tilläggsavtalet. Därefter skriver Trafikverket under avtalet tillsammans med projektets medfinansiärer Varbergs kommun, Jernhusen och Region Halland.

  PUBLICERAD DEN: 20 SEPTEMBER 2022


  Publicerad den:

  Senast Ändrad: