Större arbetsområde i centrum

  I centrum behöver nu arbetsområdet utökas och containrar tas bort. Samtidigt närmar sig arbetena i norr med deponin sitt slut med asfaltering av Kattegattleden.

  Snart dags för tunnlar att mötas

  Nu är 90% av service- och bergtunnelns totala längd färdigsprängd och alla tio tvärtunnlar klara längs tunnelsträckningen. Servicetunneln närmar sig genomslag, det vill säga det genombrott som gör att en tunnel har sprängts ut i sin helhet.

  Att både service- och bergtunnlarna närmar sig genomslag innebär också att du som bor nära har sprängningar på fyra håll under mark just nu. Tack för ditt tålamod!

  Följ bygget av Varbergstunneln

  Utökning av arbetsområde påverkar cykelparkeringar

  I centrum behövs nu mer yta för exempelvis arbetena med att bygga betongtunneln utanför nuvarande stationen. Detta innebär att byggplanket flyttas ut och containrarna norr om gångbron, som har fungerat som cykelparkeringar, tas bort den 9 december.

  Fler cykelparkeringar är på gång i området men till dess hänvisas du som cyklist till de befintliga cykelparkeringarna runt bussterminalen.

  Cykelbana stängd vid Naturum

  Den 1-14 december är Kattegattleden stängd för asfalteringsarbete. Avstängningen börjar strax efter Naturums lokaler norr om Getterövägen och fortsätter cirka 2 kilometer norrut mot Trönningenäsvägen.

  Gångtrafikanter och cyklister hänvisas till östra sidan av väg 41/Västkustvägen istället. Var uppmärksam och följ orange väghänvisning.

  Samråd

  Som vi tidigare nämnt i nyhetsbrevet behöver Trafikverket ansöka om tillstånd för ett högre inläckage av vatten i bergtunnlarna under drifttiden. Samrådet är nu avslutat och sammanställning av synpunkter pågår. Följ ärendet på Trafikverkets hemsida:

  Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg–Hamra - www.trafikverket.se Länk till annan webbplats.

  Tomten är tillbaka!

  Nu är Tomten tillbaka på besök i projekt Varbergstunneln. Följ hans äventyr på Implenias instagramkonto: implenia_varbergstunneln

  https://www.instagram.com/implenia_varbergstunneln/ Länk till annan webbplats.

  Så får du kontakt med projektet

  Om du har frågor eller vill komma med en synpunkt till projekt Varbergstunneln kan du alltid kontakta Trafikverkets kontaktcenter, som har öppet dygnet runt även i sommar.

  Telefon: 0771-921 921

  E-post: varbergstunneln@trafikverket.se

  Vill du veta mer?

  Följ projektet på:
  trafikverket.se/varbergstunneln Länk till annan webbplats.
  varberg.se/varbergstunneln

  Implenias instagram: https://www.instagram.com/implenia_varbergstunneln/ Länk till annan webbplats.

  Läs om vad som händer i det växande Varberg: varberg.se/varbergvaxer

  Publicerad den:

  Senast Ändrad: