• Varningssymbol med utropstecken i triangel och cirkel
    2023-05-23

    Hög brandrisk - förbjudet att elda i skog och mark

    Det är torrt i skog och mark, risken för brand är mycket stor. Därför är det eldningsförbud i Varbergs kommun från 1 juni. Var även fortsatt sparsam med dricksvattnet.

    Läs mer om hög brandrisk - förbjudet att elda i skog och mark
    Pil

Vatten och betong i fokus

Stora betonggjutningar sker nu i projektet samtidigt som berggrunden de sista 200 metrarna kräver att tunneln drivs försiktigt och att tätning görs både före och efter sprängning.

Vatten - en stor utmaning

Det är cirka 200 meter kvar att bygga i bergtunneln men sträckan är utmanande på grund av höga vattenflöden i tunneln. Vatten läcker in i tunneln på grund av att de horisontella sprickzonerna i berget är större än vad Trafikverket bedömde innan man började bygga. Det tar därför tid att driva tunneln och är komplicerat att täta.

Läs mer om bergets egenskaper under Varberg och hur man driver och tätar tunneln i vår nya artikel på webbplatsen:

Berget i Varbergs centrum

Trafikverket har nu ansökt om ett utökat tillstånd för att leda bort mer grundvatten under drifttid. Ansökan skickades in till mark- och miljödomstolen i Vänersborg den 15 mars. Ett utökat tillstånd att leda bort en större mängd vatten är viktigt för projektet som annars behöver förlängd byggtid och utökad budget.

Glädjande nog har Trafikverket idag inga sättningsskador i mark eller i byggnader på grund av inläckage. Inte heller har man upptäckt några låga nivåer i grundvatten som har påverkat några byggnader.

Ansökan om nytt tillstånd hos mark- och miljödomstolen - www.trafikverket.se Länk till annan webbplats.

Aktuella arbeten i projektet

Följ med från norr till söder och få koll på vad som händer.

Lassabackadeponin

Deponin är nu både slutbesiktad och överlämnad till Varbergs kommun för fortsatt arbete med det nya naturområdet. En upplagsyta mellan Getterövägen och Lassadiket kommer dock fortsatt ingå separat i projektet som en intern tipp för staplingsbara rena massor från produktionen. Denna del ska vara klar senast 2025.

Nya godsbangården och markspår söder om Getteröbron

Nästa större arbete på och intill järnvägen kommer ske under påskens tågstopp 7-10 april. Då görs arbeten på nya godsbangården, på spåren söder om Getteröbron ner mot den nuvarande stationen.

Norra tråget och stationsområdet

Betongarbetena dominerar just nu med flera gjutningar i veckan. I förra veckan var både bottenplatta och väggar färdiggjutna i 40 av trågets totalt 65 monoliter. Det pågår även grundläggningsarbeten i tråget i form av borrning och installation av bottenstag. Utanför sponten i trågets norra ände har arbetet med återfyllning och spontdragning kommit igång så smått.

Norra betongtunneln

Grundläggningsarbetena med bottenstagen är klara och det är fullt fokus på betongarbetena. Bottenplattorna i samtliga 25 monoliter är gjutna och i ungefär en tredjedel av monoliterna är även väggarna gjutna.

Längst söderut, precis utanför bergtunnelns mynning har Implenia börjat bygga den ställning som ska hålla uppe träformen och armeringen till det inslagsvalv som kommer fungera som övergång mellan de två tunnlarna. När formningen och armeringen är klar skjuts hela ställningen in i bergtunnelmynningen och sedan gjuts inslagsvalvet på plats.

Tunneln

Tunneldriften i spårtunneln fortsätter framåt. I förra veckan hade man sprängt ut 91 procent av spårtunnelns totala längd och det återstår cirka 240 meter till genomslag. Genomslaget i spårtunneln beräknas ske under april/maj.

Parallellt med tunneldrivningen pågår borrning för montage av kontaktledningskonsoler, installation av mattor för vatten- och frostisolering samt omfattande botteninjektering. Projektet har fortsatta utmaningar med inläckage av vatten, vilket påverkar både tunneldrivning och efterarbeten.

Breared och Hamra

Utanför servicetunnelns södra mynning fortsätter arbeten med ett vattenmagasin. Sprängningarna är klara och marken avjämnas för att kunna gjuta grovbetong.

Längs med spårsträckningen pågår montage av järnvägskomponenter såsom kontaktledning, högspänning, lågspänning och tele.

Under påskhelgens tågstopp kommer arbeten pågå i spårområdet i Hamra.

Stora arbeten under påsken

Under påskhelgen stängs järnvägstrafiken av i Varberg från den 7 april kl 00.00 till 10 april kl 24.00 för att möjliggöra större arbeten längs med det nya dubbelspårets sträckning. Om du ska ut och resa, håll koll på ersättningstrafik på Hallandstrafikens webbplats.

Hallandstrafiken - Bästa resvalet Länk till annan webbplats.

Publicerad den:

Senast Ändrad: