Visionsbild: Derome

  Södra Trönninge

  De närmaste åren är det tänkt att Göingegården och Trönninge ska växa ihop genom nya stadsdelen Södra Trönninge.

  Området ligger mellan Pilgatan i norr och Himleån och Göingegården i söder, från Viskadalsbanan i väster till skogsbryn och åkrar i öster.

  Kommunen planerar för byggnation av serviceboende, förskola och en stadsdelslekplats inom området. Trönninge skola och idrottshallen Tresteget finns redan på plats.

  En stadsdel byggd i trä

  Derome planerar att bygga cirka 900 bostäder i trä: villor, parhus, radhus och flerfamiljshus.

  Nya trafiklösningar

  Mellan Trönninge och väg 41 ska vägen gå under järnvägsspåren på Viskadalsbanan för att öka trafiksäkerheten. Österleden ska förlängas mot väg 41 genom att en genomfartsgata byggs med en bro över Himleån. Cykelbanor möjliggör för de boende att ställa bilen hemma.

  Utbyggnad under lång tid

  Området kommer att utvecklas etappvis under lång tid och så även infrastrukturen.

  Pågående detaljplaner

  Inför byggandet av varje etapp görs detaljplaner för respektive område.

  Blandad bostadsbebyggelse och stadsdelspark - område D och norra delen av E

  Karta över etapp A-H i Södra Trönninge. A-C ligger på norra sidan av Lindbergsvägen och D-H på sydöstra sidan om vägen.

  Karta över de olika etapperna, som ingår i planprogrammet för Södra Trönninge.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Sara Dahlström
  Exploateringsingenjör
  Fakta

  I Södra Trönninge planerar Derome en ny stadsdel, byggd i trä.

  Kommunen planerar utbyggnad av kommunal service i området.