Så växer Varberg idag

  Varberg växer. I centrum. I våra serviceorter runt om i kommunen. Och vi satsar på en levande landsbygd.

  Tecknat hus på mörklila bakgrund

  Söker du bostad i Varberg?

  Få koll på var det byggs bostäder, var du kan hyra och våra lediga tomter!

  Se vår bostadsguide
  Karta över Varbergs kommun med tätort och serviceorter inringade 

  Var växer kommunen?

  Se var vi växer utanför stadskärnan!

  Karta över Varbergs tätort med områden för ny bebyggelse och nya verksamheter inringade

  Se hur staden Varberg växer!

  Vi växer åt söder, norr och öster! Och förhoppningsvis åt väster i framtiden.

  Kolorerat
kopparstick av J van den Aveelen i Erik Dahlbergs Suecia atntiqua et hodierna.
År 1713 dominerar Varbergs fästning staden. Skepp ankrar i hamnen och bönder
bygger stenmurar.

Foto:
Charlotta Sandelin

  Följ med på en resa i tiden

  Visste du att Varberg som stad har legat på fyra olika platser? Staden har också hela tiden vuxit. Förändring är inget nytt!

  Behöver du tomt eller lokal för ditt företag?

  Vi har både lediga lokaler och ett nytt stort verksamhetsområde.