• Varningssymbol med utropstecken i triangel och cirkel
    2023-05-23

    Hög brandrisk - förbjudet att elda i skog och mark

    Det är torrt i skog och mark, risken för brand är mycket stor. Därför är det eldningsförbud i Varbergs kommun från 1 juni. Var även fortsatt sparsam med dricksvattnet.

    Läs mer om hög brandrisk - förbjudet att elda i skog och mark
    Pil

Arkitektur och gestaltad livsmiljö

Gestaltningens betydelse för människor

Här kan du läsa om hur kommunen planerar och formar den fysiska miljön.

Till sidan

Gestaltning när vi bygger Varberg

Hur tänker kommunen ur ett gestaltningsperspektiv och arkitekturperspektiv? Vi tar hänsyn till platsens förutsättningar, uppdraget att förtäta och kommunens strategier och mål.

Varmbadhuset i Varberg

Kulturmiljö i Varberg

Hur förvaltar och utvecklar kommunen vårt kulturarv? I samband med förändringar och nybyggnation förhåller vi oss till den befintliga bebyggelsens kulturhistoriska och miljömässiga värden.

Illustrationsbild från Europantävling

Arkitekttävlingar

Varbergs kommun arbetar med att initiera arkitekttävlingar och gestaltningsprocesser för viktiga platser i staden. På denna sida kan du läsa mer om några aktuella tävlingar som genomförts.

Varbergs kommuns byggnadspris

För att uppmärksamma fastighetsägare som skapat god arkitektur och väl gestaltad bebyggelse, delar Varbergs kommun varje år ut ett byggnadspris. På denna sida presenterar vi pristagarna.

Flygfoto över Varberg

Strategier för gestaltning

Här kan du läsa om kommunens strategier och styrdokument för gestaltning av Varbergs stadsutveckling.

Till sidan