Flygfoto över Kungsäter och Kungsjölederna.

  Foto: Mateusz Węsierski

  Kungsäter växer

  Kungsäter är en ort som av tradition haft en stark företagskultur och verksamheter av olika slag och storlek. Orten fyller en viktig funktion för omgivande landsbygd som serviceort.

  I Kungsäter finns förutsättningar för en enkel vardag med offentlig och
  kommersiell service i närområdet, till viss del belägen inom gång- och
  cykelavstånd för boende och verksamma. Kungsäter omges av stora
  natur- och jordbruksområden och tillgången till rekreation och friluftsliv
  är god.

  Kungsäter som serviceort kan serva omgivande landsbygd med ett kommunalt
  och kommersiellt utbud.

  I den fördjupade översiktsplanen för Kungsäter, beslutad av kommunfullmäktige, finns kommunens förslag för ortens utveckling. Den handlar om hur framtida mark- och vattenanvändningen skulle kunna se ut med nya bostäder, verksamheter, service och infrastruktur. 

  Turismutvecklingsprojekt

  Kungsäter – Gunnarsjö bygdelag driver ett stort turismutvecklingsprojekt i området runt Agnbäck, där kommunen upplåter mark och sitter med i styrelsen. Man arbetar bland annat för ställplatser för husbilar, vindskydd, grillplats, vandringsleder och marknadsföring av området.

  Bygdelaget sköter driften av kommunens fastighet Agnbäck (Birger Svenssons sommarhem) och har bland annat gjort i ordning stugan och badplatsen i anslutning till fastigheten. 

  På gång i Kungsäter

  Det pågår arbete med att planera för och skapa ett ungdomshäng:

  Ungdomshäng i Kungsäter

  Satsningar de senaste åren

  Kommunen har investerat i större projekt men också bidragit genom ökad service och medfinansiering till större och mindre åtgärder. Här nedan ser du några exempel.

  • Markanvisning för nya bostäder
  • Ny biblioteks- och aktivitetslokal
  • Informationskarta, belysning och beläggning i Rhododendrondalen
  • Konst till Rhododendronstigen
  • Renovering av vindskydd
  • Soffa och bord

  Sedan 2015 har det färdigställts 10 nya bostäder i Kungsäter.

  Senast publicerad:

  Information

  Kungsäter är en av serviceorterna där kommunen tagit fram en fördjupad översiktsplan för att se hur orten kan utvecklas långsiktigt.