Kaffekopp på pinne i rabatt

  Landsbygden utvecklas

  Varberg har en levande landsbygd med drivna invånare, entreprenörer och företagare med ett stort engagemang. Genom strategier samt olika projekt och satsningar bidrar kommunen till att landsbygden utvecklas.

  Levande landsbygd

  I den politiskt antagna landsbygdsstrategin finns fem utvecklingsområden:

  1. Stärka det lokala näringslivet
  2. Stödja det lokala engegemanget och främja dialog
  3. Skapa attraktiva livsmiljöer för fler
  4. Främja hållbar mobilitet
  5. Erbjuda en välfungerande service och välfärd

  Landsbygdsstrategi

  För Valinge, Gödestad, Hunnestad och Sibbarp finns ortsutvecklingsstrategier.

  Ortsutvecklingsstrategier

  Här nedan kan du se en sammanfattning av olika projekt och satsningar under de senaste åren, fördelat på de mindre samhällena på landsbygden i Varbergs kommun.

  Dagsås

  • Bänkar och informationstavla vid kyrkan
  • 1 ny bostad

  Derome

  • Lekplats
  • 13 nya bostäder

  Gödestad

  • Lekplats
  • Bouleplan
  • Informationstavlor

  Gunnarsjö

  • Mötesplats, tema trollskog
  • Bänkar och röjning av badplats i Gudmundared

  Karl Gustav

  • Lekplats

  Lindberg

  • Cykelväg Trönninge-Lindberg
  • Upprustning av väg fram till Rya kvarn
  • 6 nya bostäder

  Nösslinge

  • Ny brygga, bänkar och röjning
  • Bänkar vid kyrkan

  Sibbarp

  • Mötesplats Carussedammen
  • Karpar i Carussedammen

  Stråvalla

  • Mötesplats
  • 15 nya bostäder

  Tofta

  • Ny omklädningsbyggnad Lindvallen
  • 1 ny bostad

  Valinge

  • Mötesplats vid lekplatsen med vindskydd, klätternät och grillplats
  • 4 nya bostäder

  Åkulla

  • Ny hotelldel
  • Bättre belysning
  • Ny pumptrack
  • Stigcykelled
  • Vedskjul och bänkar vid vindskydd
  • Grillplats
  • Åkturen - busslinje från Varberg

  Åskloster

  • Lekplats
  • 1 ny bostad

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Kontaktbild
  Ulrika Rylin
  Utvecklingsstrateg
  Fakta

  Hälften av kommunens invånare bor på landsbygden och 40% av företagen verkar utanför tätorten Varberg.