Foto i Tvååker centrum med blommor och Sonjas Verandra i bakgrunden.

  Tvååker växer

  Tvååker växer och utvecklas och det är mycket på gång. Nya bostadsområden och fler verksamheter är några exempel.

  I Tvååker finns behov av fler bostäder, ny verksamhetsmark och kultur- och fritidsaktiviteter.

  I den fördjupade översiktsplanen för Tvååker, beslutad av kommunfullmäktige, finns kommunens förslag för ortens utveckling. Den handlar om hur framtida mark- och vattenanvändningen skulle kunna se ut med nya bostäder, verksamheter, service och infrastruktur. 

  På gång i Tvååker

  Bostadsprojekt

  Stenen

  Långåsvägen

  Medborgargatan

  Industriområde

  Utveckling av industriområde

  I kartan nedan ser du pågående detaljplaner och projekt.

  Satsningar de senaste åren

  Sedan 2016 har det hänt mycket i Tvååker. Kommunen har investerat i större projekt men också bidragit genom ökad service och medfinansiering till större och mindre åtgärder. Här nedan ser du några exempel.

  • Utbyggnad av bostadsområdena Smeakalles äng och Stenen
  • Förskola Stenen
  • Upprustning av Bosgårdsskolan
  • Räddningsstation
  • Lekplats Stenen
  • Parken "På spåret" med konstinslag
  • Parkområde Munkagård
  • Mötesplats Tvååker, före detta Kyrkskolan
  • Solcellspark
  • Meröppet bibliotek
  • Utbyte av tältduk på Övrevi

  Sedan 2015 har det färdigställts 95 bostäder i Tvååker.

  Senast publicerad:

  Fakta

  Tvååker är kommunens största serviceort och ligger i södra delen av Varbergs kommun.