Grillplats vid ån i Veddige.

  Veddige växer

  Veddige är ett stationssamhälle som växer med nya bostäder och nya friluftsområden.

  Veddige kommer att växa med fler bostäder, nya verksamheter och fler friluftsområden.

  I den fördjupade översiktsplanen för Veddige, beslutad av kommunfullmäktige, finns kommunens förslag för ortens utveckling. Den handlar om hur framtida mark- och vattenanvändningen skulle kunna se ut med nya bostäder, verksamheter, service och infrastruktur. 

  På gång i Veddige

  Nya bostäder

  Kullavägen, Veddige

  Ramstorp, Veddige

  Trafik

  Cykelförbindelse Veddige - Värö

  Reningsverk

  Utbyggnad av Veddige avloppsreningsverk

  Satsningar de senaste åren

  Sedan 2017 har det hänt mycket i Veddige. Kommunen har investerat i större projekt men också bidragit genom ökad service och medfinansiering till större och mindre åtgärder. Här nedan ser du några exempel:

  • Vidhöge förskola
  • Om- och tillbyggnad av Vidhögeskolan
  • Mötesplats och bytespunkt i centrum
  • Ungdomshäng med konstinslag
  • Renoverad ungdomsgård på ny plats
  • Gång- och cykelväg Västra Ringvägen - Nygatan
  • Motionsspår Veddige
  • Mötesplats Ön
  • Meröppet bibliotek

  Sedan 2015 har 15 bostäder färdigställts i Veddige.

  Senast publicerad:

  Information

  Veddige är en av kommunens större serviceorter och ligger i norra delen av kommunen.