Plats för nya verksamheter

  I Varbergs kommun jobbar vi på olika sätt för att vara en attraktiv plats för näringslivet. Att kunna erbjuda verksamhetsmark i bra lägen är en del av arbetet och ett sätt att ge befintliga företag möjlighet att växa inom kommunen och samtidigt attrahera nya verksamheter.

  I takt med att kommunen växer ökar behovet av mark och större lokaler för verksamheter. Vi kan erbjuda verksamhetstomter för nyproduktion på olika håll i kommunen. Vi äger tomtmark för nyetablering av verksamheter, exempelvis kontor och småindustri. Marken som ägs av Varbergs kommun är detaljplanerad.

  Större verksamhetsområden

  Just nu är två större verksamhetsområden på gång, båda med närhet till E6. Vid Varbergs östra infart byggs Holmagärde verksamhetsområde och i söder planeras Himle verksamhetsområde.

  Holmagärde verksamhetsområde

  Himle verksamhetsområde

  Verksamhetstomter

  Följande tomter är lediga för etablering av verksamhet.

  Kungsäter, Källdalsvägen

  Område för industri. I området finns för närvarande industrimark om cirka 12 000 kvm som kan delas i flera tomter. Tillfart till tomterna är inte utbyggd.

  Skällinge, Skutevägen

  Område för småindustri. I området finns för närvarande industrimark om cirka 10 000 kvm som kan delas i flera tomter.

  Lediga lokaler

  I lokalguiden hittar du lediga lokaler för kontor, butikslokaler och lagerlokaler i Varberg. I vår lokalguide på näringslivswebben visas lediga företagslokaler både på privat och kommunal mark.

  Lokalguiden Länk till annan webbplats.

  Frågor?

  Vid etableringsfrågor, ta en första kontakt med näringslivs- och destinationskontoret.

  Vid intresse av markförvärv tag kontakt med samhällsutvecklingskontoret.

  Senast publicerad:

  Kontakt för etablering
  Näringslivs- och destinationskontoret
  Varbergs kommun
  Kontakt för markförvärv
  Leif Andersson
  Markförvaltare, samhällsutvecklingskontoret
  Fakta

  Holmagärde verksamhetsområde byggs ut öster om centrum.

  Himle verksamhetsområde planeras söder om Varberg i anslutning till E6.