Karta över Varbergs tätort med områden för ny bebyggelse och nya verksamheter inringade

  Staden växer

  Staden Varberg växer genom att befintliga områden utvecklas och en ny stadsdel, Västerport, planeras vid havet.

  Inne i centrum bygger vi nytt på ytor som redan är bebyggda. Det byggs nya bostäder och områden binds samman. Med gröna ytor skapas liv mellan husen. Närhet till parker och andra gröna ytor bidrar till fler platser för möten och fritidsaktiviteter.

  Staden växer västerut

  Västerport - ny stadsdel vid havet

  När järnvägsspåren läggs i tunnel och hamnen flyttar kan staden växa ut mot havet i den nya stadsdelen Västerport.

  Varbergstunneln, Farehamnen och Västerport är alla en del av Stadsutvecklingsprojektet.

  Stadsutvecklingsprojektet

  Västerport

  Staden växer norrut

  Trönninge - staden växer norrut

  De närmaste åren är det tänkt att Göingegården och Trönninge ska växa ihop genom nya stadsdelen Södra Trönninge. Större bostadsområden växer också fram längs Pilgatan.

  Trönninge

  Bläshammar

  Bläshammar norr om Varberg erbjuder lantlig omgivning med cykelavstånd till stranden och bussförbindelser till Varberg centrum. Samhället växer med nya bostäder och kommunal service.

  Bläshammar

  Trönningenäs

  Trönningenäs ligger nära centrala Varberg mellan Fyrstrandsfjorden och Getteröns naturreservat. Här byggs och planeras ett flertal områden med enfamiljhus, parhus och radhus samt kommunal service som förskola.

  Trönningenäs

  Staden växer österut

  Prästakullen

  När staden växer får Prästakullen och sjukhusområdet en viktig roll som område för stadsnära bostäder och bevarande av naturområden.

  Prästakullen

  Träslöv

  Vi planerar för en ny stadsdel i Östra Träslöv med plats för nya bostäder, service och mötesplatser för lek och rekreation.

  Östra Träslöv

  Staden växer söderut

  Träslövsläge

  I östra Träslövsläge och Gamla Köpstad planerar vi att bygga nya bostadsområden med kommunal service. Fler människor ska kunna bo här med närhet till hav, fritidsaktiviteter och centrum.

  Östra Träslövsläge och Gamla Köpstad

  Nya bostäder i centrum

  Det pågår flera större bostadsprojekt i centrum, både kommunala och privata.

  Nya bostadsområden

  Pågående detaljplaner

  I Varbergskartan kan du se pågående planprogram och detaljplaner inne i Varbergs tätort.

  Pågående planarbeten Länk till annan webbplats.

  Publicerad den:

  Senast Ändrad: