Lagakraftvunna detaljplaner

  Om ingen har överklagat kommunens beslut att anta en detaljplan, vinner den laga kraft tre veckor efter att beslutet anslagits. Det är nu den nya detaljplanen börjar att gälla.

  Alla detaljplaner som vunnit laga kraft kan du ta del av i sin helhet med kartor och bestämmelser i Varbergskartan.

  Varbergskartans lager för gällande detaljplaner Länk till annan webbplats..

  Så här hittar du detaljplaner via kartan:

  • Öppna kartan som visar gällande detaljplaner. Gällande detaljplaner visas som lila fält i kartan.
  • Zooma in till det område du är intresserad av. Klicka med musen på det område du är intresserad av.
  • Via rutan får du upp en länk till respektive detaljplans plankarta och tillhörnade dokument.

  Länkar till lagakraftvunna detaljplaner

  Här publiceras de senaste årens lagakraftvunna detaljplaner.

  2021-02-17 Detaljplan för del av Göingegården 1:13, bostäder norr om Pilgatan, etapp 3 (L113) Pdf, 14.2 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 14.2 MB)

  2021-02-25 Ändring av detaljplan för Apelvikens strand (447) Pdf, 4.6 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 4.6 MB)

  2021-03-17 Detaljplan för del av Lahall 2:13, 2:2 och 1:18 (VÄ 102) Pdf, 14.8 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 14.8 MB)

  2021-05-20 Detaljplan för del av Torpa-Kärra 15:9 (L114) Pdf, 11.1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 11.1 MB)

  2021-05-27 Stadsplan över industriområdet Monark – Gunnebo m.m. i Varberg (448) Pdf, 4.2 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 4.2 MB)

  2021-05-27 Stadsplan för kv. Läkaren 9 (449) Pdf, 4.1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 4.1 MB)

  2021-05-27 Byggnadsplan över Skällinge kyrkby (H45) Pdf, 15 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 15 MB)

  2021-07-02 Förslag till stadsplan för industriområde kring Värnamovägen (450) Pdf, 5.7 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 5.7 MB)

  2021-07-02 Detaljplan för industriområde - Susvindsvägen delar av Getakärr 2:21 och 2:23 (451) Pdf, 3.8 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 3.8 MB)

  2021-09-22 Detaljplan för Tärnan 4, 5, 8 och Getakärr 3:4 och del av Getakärr 3:2 och 4:3 (452) Pdf, 16 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 16 MB)

  2021-09-23 Detaljplan för Träslövs-Näs 1:300, del av 1:277 och 1:10 (TR148) Pdf, 13.1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 13.1 MB)

  2021-12-16 Detaljplan för norr om Pilgatan, etapp 3, del av Göingegården 1:13 Pdf, 15.7 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 15.7 MB)

  2021-12-16 Detaljplan för Snidaren 1, 13, 14 och 15 (453) Pdf, 7.5 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 7.5 MB)

  2021-12-20 Vallgången 13 och del av Getakärr 3:46 (454) Pdf, 6.9 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 6.9 MB)

  2021-12-20 Detaljplan för Skeppsgården, Palissaden 2 (352) Pdf, 6.1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 6.1 MB)

  Publicerad den:

  Senast Ändrad: