Illustration av ett dokument på ljusblå bakgrund

  Bygglov

  Bygglov behövs oftast om du ska bygga nytt, bygga till eller göra vissa ändringar på en byggnad.

  En ny byggnad ska fungera ihop med miljö, människor och verksamheter som finns runt omkring. Därför måste vi tänka till inför ändringar och nybyggnation. Hållbarhet, säkerhet och utseende är några viktiga saker att tänka på. Likaså att vi vårdar och tillvaratar byggnader och miljöer.

  Du kan söka bygglov först när detaljplanen har vunnit laga kraft.

  Publicerad den:

  Senast Ändrad: