Illustration av en blå byggjobbare på ljusblå bakgrund

  Byggnation

  När bygglovet har vunnit laga kraft och byggprojektet har fått ett startbesked så kan byggnation starta!

  Byggprojektet pågår tills byggaktören meddelar att hela projektet är färdigställt. Inom ett och samma område kan det finnas flera detaljplaner med flera byggaktörer som färdigställer vid olika tidpunkter.

  Vid utbyggnad av ett nytt område är det ledningar för vatten, avlopp tillsammans med ledningsnät för el, fjärrvärme, gas och it som behöver byggas ut först. Sedan byggs gator och efterhand grönområden och mötesplatser intill nya bostäder.

  Publicerad den:

  Senast Ändrad: