Två dokument som ligger på varandra

  Fastighetsbildning

  Nya fastigheter tillkommer genom fastighetsbildning.

  All mark är indelad i olika fastigheter. En fastighet är en specifikt avgränsad land- eller vattenyta som ägs av någon. Nya fastigheter kan bildas genom avstyckning, klyvning eller sammanläggning av mark- eller vattenområden eller olika volymer.

  Mark kan också överföras mellan fastigheter genom fastighetsreglering.

  Inom ett område med en detaljplan får fastighetsbildning endast ske i enlighet med gällande plan och bestämmelser.

  Publicerad den:

  Senast Ändrad: