Illustration av en blå glödlampa som lyser, ljusblå bakgrund

    Idé och behov

    All stadsutveckling börjar med en idé. Det kan vara ett behov eller en önskan om förändring. Idén kan komma från en fastighetsägare, en byggherre eller från kommunen själv.

    För att utvecklingen ska kunna ta fart måste olika intressen vägas mot varandra och det sker i planprocessen. Det första steget är att ansöka om planbesked.

    Publicerad den:

    Senast Ändrad: