Illustration av karta med två kartnålar

    Markanvisning

    Den som vill bygga på mark som Varbergs kommun äger behöver tilldelas en markanvisning

    Markanvisning innebär att en byggaktör utses som får möjlighet att bygga det som planerats för marken till ett visst pris. Det kan till exempel vara bostäder, en förskola och ett äldreboende.

    Publicerad den:

    Senast Ändrad: