Gällande detaljplaner och program

  I Varbergskartan kan du själv ta del av alla gällande detaljplaner och bestämmelser i Varbergs kommun.

  Ta del av gällande detaljplaner

  Önskar du en plankarta med planbestämmelser? I dessa finns byggrätten för fastigheter som ligger inom ett detaljplanelagt område i Varbergs kommun. Du kan själv ladda ner detaljplaner med gällande bestämmelser från Varberskartan.

  Varbergskartans lager för gällande detaljplaner Länk till annan webbplats.

  Så här hittar du gällande detaljplaner via kartan:

  • Öppna kartan som visar gällande detaljplaner. Gällande detaljplaner visas som lila fält i kartan.
  • Zooma in till det område du är intresserad av. Klicka med musen på det område du är intresserad av.
  • Via rutan får du upp en länk till respektive detaljplans plankarta och tillhörnade dokument.

  Om du har frågor kring detaljplaner eller hur du hittar rätt detaljplan via kartan kan du få hjälp via Varberg direkt.

  Har du inte möjlighet att ladda ner detaljplanen kan du göra en beställning via varbergdirekt@varberg.se. Specificera din beställning genom att ange detaljplanens namn, en fastighetsbeteckning eller en adress samt din e-postadress och kontaktuppgifter. Vid beställning av en papperskopia utgår en avgift i enlighet med kommunens taxa.

  Senast lagakraftvunna detaljplaner

  Vill du ta del av de detaljplaner som nyligen vann laga kraft utan att veta vilket område som planerna gäller så finner du dessa planer enklast på sidan Pågående detaljplaner och program.

  Pågående detaljplaner och program.

  Publicerad den:

  Senast Ändrad: