Bygglov

    När detaljplanen har vunnit laga kraft behöver exploatören söka bygglov för de fastigheter som ska byggas på området.

    Publicerad den:

    Senast Ändrad: