Byggnation

    När bygglovet har vunnit laga kraft och byggprojektet har fått ett startbesked så kan byggnation starta.

    Publicerad den:

    Senast Ändrad: