Förstudie

    I förstudien bedömer kommunen om området är lämpligt för ny byggnation. Området studeras ur flera perspektiv, till exempel behov av olika typer av bostäder, naturvärden, trafikfrågor och ekonomi.

    Publicerad den:

    Senast Ändrad: