Markanvisning

  Markanvisning sker genom tävling eller direktanvisning.

  Markanvisningstävling

  Enligt Varbergs kommuns riktlinjer ska en markanvisning i första hand genomföras som en öppen tävling. Beroende på områdets förutsättningar och komplexitet kan anvisning ske vid olika skeden, antingen innan detaljplanearbete påbörjats, när planarbete pågår eller när en plan har antagits.

  Direktanvisning

  Direktanvisning får förekomma om exploatören åtar sig att uppföra bara hyresrätter eller annan typ av bostad som är speciellt efterfrågad eller har ett unikt koncept.

  Dubbel markanvisning

  Kommunen kan tillämpa dubbel markanvisning, vilket innebär att vald exploatör eller byggherre åtar sig att bygga även på en tomt som är kommersiellt mindre attraktiv.

  Publicerad den:

  Senast Ändrad: