Markanvisningsområde

    Det aktuella området finns med i kommunens markanvisningsplan. Området är utpekat i kommunens översiktsplan, fördjupade översiktsplan eller en ortsutvecklingsstrategi. Området kan också vara lämpligt för byggnation utifrån sin närhet till stadskärnan, havet eller parkområden.

    Publicerad den:

    Senast Ändrad: