Planbesked

    Om förstudien visar att området är lämpligt för markanvisning söker kommunen planbesked.

    Publicerad den:

    Senast Ändrad: