Planförslaget växer fram

  Fram till hösten 2023 arbetar vi fram ett förslag till ny översiktsplan genom att närmare studera hur kommunen kan växa i framtiden och ta fram olika förslag till ställningstaganden.

  Det kan handla om ställningstaganden kring trafik, parker och naturområden, bostäder och samhällsservice kopplat till kommunens olika orter och samhällen.

  I arbetet utgår vi ifrån nationella och regionala mål samt politiskt antagna styrdokument, som handlar om hållbarhet och samhällsbyggnad.

  Strategier och planer visar vägen

  Vi tar också fram utredningar och tar hänsyn till olika möjligheter och begränsningar, som till exempel kulturmiljö och riksintressen.

  Utredningar ger ny kunskap

  Bild på en tratt som visar vad vi tar hänsyn till när vi tar fram en översiktsplan. 

  Publicerad den:

  Senast Ändrad: