Tält och vagn för dialogaktivitet på Håsten. 

  Tidig dialog med invånare, företag och organisationer

  Genom en kommunturné, workshops och besök i skolor har vi samlat in synpunkter från kommuninvånare, företagare, intresseorganisationer och ungdomar. Läs här om hur varbergarna vill använda mark och vatten i framtida Varberg!

  Den tidiga dialogen var indelad i tre delar:

  Dialog med kommuninvånare - turné runt om i kommunen

  I februari 2023 besökte vi olika platser i kommunen för att höra kommuninvånarnas tankar och idéer om det framtida Varberg. Vi besökte stadsdelen Håsten och orterna Tvååker, Rolfstorp, Kungsäter, Derome och Väröbacka.

  Varbergarnas tankar om framtiden

  Workshop för företagare och intresseorganisationer

  I januari 2023 bjöd vi in företagare och intresseorganisationer till en workshop för att få ta del av deras idéer och tankar om det framtida Varberg och den nya översiktsplanen.

  Företagare och organisationer tycker till om framtiden

  Dialoger med barn och unga

  Genom ett samarbete med en högstadieskola och gymnasieskolan i Varberg har vi samlat in barn och ungas tankar och idéer om det framtida Varberg.

  Eleverna på Lindbergs skola planerar sitt närområde

  Eleverna i årskurs 8 på Lindbergs skola har tagit fram mini-översiktsplaner för de mindre samhällena i skolans närhet. I arbetet fick eleverna fundera på var nya bostäder kan byggas, vilken kommunal service som behövs i samhällena i framtiden och hur till exempel energiförsörjningen kan gå till.

  Det lilla samhället - energismart och kul!

  Naturelever planerar framtidens Varberg

  Eleverna i årskurs 3 på naturprogrammet fick hösten 2022 prova på att göra en översiktsplan för Varbergs kommun. Läs deras bild av framtidens Varberg via länken nedan.

  Ett energismart och grönskande Varberg

  Hållbara godstransporter och hållbart byggande i framtiden

  Elever på gymnasie programmen fordon/transport samt VVS/fastighet deltog vintern 2022 i en workshop om Vårt framtida Varberg – en ny översiktsplan i kommunen. Eleverna fick diskutera hur vi skapar ett fossilfritt och cirkulärt Varberg i framtiden genom att fundera på ett antal frågeställningar och utifrån sina utbildningsinriktningar och framtida yrkesval.

  Transportera och bygga mer miljösmart

  Publicerad den:

  Senast Ändrad: