• Varningssymbol med utropstecken i triangel och cirkel
    2023-05-23

    Hög brandrisk - förbjudet att elda i skog och mark

    Det är torrt i skog och mark, risken för brand är mycket stor. Därför är det eldningsförbud i Varbergs kommun från 1 juni. Var även fortsatt sparsam med dricksvattnet.

    Läs mer om hög brandrisk - förbjudet att elda i skog och mark
    Pil
Foto på elever som går naturprogrammet med samhällsinriktning. 

Eleverna på naturprogrammet fick testa på att göra en översiktsplan av Varbergs kommun.

Ett energismart och grönskande Varberg

Under hösten 2022 var eleverna i årskurs 3 på naturprogrammets samhällsinriktning med och tog fram idéer till den nya översiktsplanen, som är under framtagande.

Eleverna fick föreslå platser för nya bostäder och verksamheter och samtidigt ge förslag på vilken natur och mark som ska bevaras i framtida Varberg. Allt med en tydlig koppling till de globala Agenda 2030-målen.

Här är elevernas bild av framtidens Varberg!

Här kan man bygga nya bostäder

Varberg kan växa från dagens 67 000 till 90 000 invånare år 2050. Det behövs då mark för nya bostäder och snart uppstår intressekonflikter när det gäller användning av olika markområden. Ett exempel är huruvida nya bostäder ska byggas på jordbruksmark eller skogsmark. Eleverna väljer att bygga på det som idag är mark med barrskog, mark som är näringsfattig på grund av den sura jorden. De tror att Väröbacka, Veddige och Tvååker växer mest utöver centrum samt att Tofta, Lindberg och Tångaberg växer ihop till ett större område.

Nya bostäder ska byggas i miljövänliga och lokalproducerade material eller återbrukat byggnadsmaterial. Husen, som inte ska vara för stora, ska placeras nära befintliga bostadsområden för att nyttja redan byggda vägar, ledningar och mötesplatser. På så vis kan till exempel Skällinge, Karl Gustav och Kungsäter växa.

Spillvärme från affärer kan värma bostäder

Genom att samla butiker i olika handelscentrum kan spillvärme från matbutiker användas för att värma bostäder i närheten. Nya verksamheter ska ha solceller på taken för att spara miljön och pengar.

Det är viktigt med fungerande avlopp men också energikrävande att rena vatten. Slammet från avloppsvattnet kan bli en resurs och användas för att täcka deponier.

Fler parker och grönområden

Marknadsplats på Väröhalvön, hundrastgård i Veddige och könsneutrala lekplatser av återbrukat material. Det är några av förslagen för ett grönare och mer hälsosamt Varberg som gynnar både människa och natur. Fler stigar längs med vattendrag och grusbelagda motionsslingor kan få människor att röra sig mer och fler dagvattendammar kan minska risk för översvämning vid skyfall.

Varberg har historiskt sett erbjudit mycket idrottsaktiviteter. I framtiden kan fritidsgårdarna användas för att öka antalet kulturaktiviteter.

Lättare att resa hållbart

Med fler elbilar och solceller behövs satsningar på elnätet. Samtidigt behöver vissa vägar anpassas efter klimatförändringarna. Vi behöver göra det lättare att resa hållbart, till exempel genom en cykelväg mellan Valinge och Lindberg eller genom att skapa ett resecentrum utanför stan där man kan parkera sin bil och sedan ta bussen in till centrum.

Eftersom Varbergstunneln snart är klar kan man i framtiden öka antalet stopp på järnvägen för att få fler att åka tåg. Till exempel tågstation mellan Tvååker och Björkäng.

Publicerad den:

Senast Ändrad: