Sök

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring den pågående coronapandemin. Vi samverkar med Region Halland, Länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

På denna sida samlar vi information om hur kommunens verksamhet påverkas av covid-19. Du hittar också länkar till ansvariga myndigheter.

 1. Så påverkas våra verksamheter av hög smittspridning

  Den höga smittspridningen av covid-19 och andra virus gör att många av de som arbetar i Varbergs kommun är hemma på grund av att de är sjuka eller vårdar sjuka barn.

  Läget påverkar kommunens förmåga att bedriva verksamhet så som vi brukar. Vi anpassar verksamheter, servicenivå och öppettider men klarar av att leverera i våra uppdrag. De verksamheter där bemanningsläget är mest ansträngt är inom vård, omsorg och skolverksamhet.

  Senast publicerad: 2022-02-09

 2. Omsorg och seniorverksamhet

  För att lösa situationen inom vård och omsorg så flyttas medarbetare inom förvaltningen till de områden där det behövs förstärkning. Behovet av vikarier är stort men svårt då även andra som tillfälligt skulle kunna bidra med att tillfälligt arbeta i verksamheten också har drabbats av det nuvarande smittläget. Stor frånvaro i serviceförvaltningen kräver prioriteringar inom både kost och städ.

  Senast publicerad: 2022-01-28

 3. Skola och utbildning

  Frånvaro av personal i förskolan, grundskolan och fritidshem har minskat, från i vissa fall mycket höga nivåer. Både inom förskola och fritidshem har olika åtgärder behövt vidtas för att på bästa möjliga sätt möta personalbortfallet. Ambitionen har varit och är fortsatt att inte behöva stänga någon verksamhet utan så långt det är möjligt istället arbeta med förändrade öppettider, sammanslagning av grupper, vädja till vårdnadshavare att hålla sina barn hemma om så är möjligt.

  För elever i grundskolan har läget inneburit att några klasser tidsbegränsat har gått över till fjärrundervisning vilket för närvarande inte är aktuellt.

  Gymnasieskolan har ett flertal klasser med distansundervisning och på Campus blandas när- och distansundervisning.

  Inom kort hoppas serviceförvaltningens kost- och städavdelning kunna slopa prioriteringarna och återgå till normal servicenivå.

  Vårdnadshavare och elever informeras via Unikum vid behov från respektive verksamhet.

  Elev och vårdnadshavare med barn i förskola och skola hittar uppdaterad information på 1177.se

  Barn och covid-19 - 1177 Vårdguiden  Länk till annan webbplats.(2022-02-09). Där besvaras bland annat:

  • Hur länge ska ett barn vara hemma från skola, förskola och fritidsaktiviteter
  • Barn som ändå tagit prov och har covid-19 (positivt provsvar)
  • Barn och vuxna som bor tillsammans med någon som har bekräftad covid-19

  Ingen allmän vaccination mot covid-19 bland barn 5-11 år — Folkhälsomyndigheten (fohm.se)  Länk till annan webbplats.(2022-01-27)

  Några vanliga frågor och svar:

  Jag vill inte att mitt barn går till skolan nu, får hen stanna hemma?

  Om ditt barn är fullt friskt och går i grundskolan är det viktigt att hen går till skolan och deltar i undervisningen. Hen riskerar annars att få ogiltig frånvaro.

  Vad gäller för vård av barn (vab) vid misstanke om smitta?

  Regler kring vård av barn (vab) finns på Försäkringskassans webbsida om coronaviruset Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

  Jag har blivit permitterad/uppsagd. Vad gäller för mitt barns vistelse på fritidshemmet?

  När du som vårdnadshavare inte längre önskar eller har behov av att ditt barn ska gå i fritidshem ska du säga upp platsen. Vid uppsägning på grund av arbetslöshet eller permittering räknas din sista arbetsdag som sista placeringsdag i fritidshemmet. Ansök, byt eller säg upp plats i Varbergs kommun.

  Jag har blivit permitterad/uppsagd. Vad gäller för mitt barns vistelse på förskolan?

  Ansök om plats, säga upp plats eller byta plats i förskola eller pedagogisk omsorg i Varbergs kommun.

  Vilka åtgärder tar kommunens skolor och förskolor för att undvika smittspridning?

  Våra skolor arbetar förebyggande för att allmänt motverka spridning av smittsamma sjukdomar.

  Öppna förskolan är öppen. Under vecka 6 genomförs all verksamhet utomhus och från och med vecka 7 kommer även inomhusverksamheten att öppnas upp igen.

  Mer information om schema och aktiviteter finns på Öppna förskolan Öppnas i nytt fönster..

  Senast publicerad: 2022-02-09

 4. Kultur och fritid

  Kultur- och fritidsförvaltningen håller öppet sina verksamheter så långt det är möjligt med iakttagande av rekommendationer. I de fall vi inte kan bemanna på grund av stor frånvaro kan vi behöva stänga en verksamhet eller anläggning en kortare tid. Vi kan också behöva justera öppettider i verksamheterna.

  Vi ber dig som besöker våra verksamheter att tänka på att hålla avstånd, stanna hemma vid sjukdomssymtom och tvätta händerna ofta eller använda handsprit.

  Senast publicerad: 2022-02-09

 5. Näringsliv

  Alla verksamheter ska vidta lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19. Det är särskilt viktigt att ta hänsyn till personer i riskgrupper.

  Folkhälsomyndigheten har samlat förslag på åtgärder på sin webbplats.

  Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

  På Varbergs kommuns näringslivswebb finns samlad information för dig som är företagare.

  naringsliv.varberg.se Länk till annan webbplats.

  Här hittar du affischer på temat håll avstånd. Använd dem gärna i din verksamhet för att upplysa besökare och kunder om vikten av att hålla avstånd för att minska risk för smittspridning.

  Håll ut/Håll avstånd - Näringsliv Varberg Länk till annan webbplats.

  Senast publicerad: 2021-12-21

 6. Gemensamt ansvar att minska smittspridningen

  Nationella allmänna råd - så skyddar du dig själv och andra

  Alla har ett ansvar att minska smittspridningen av covid-19. På krisinformation.se hittar du de restriktioner, råd och rekommendationer som gäller i Sverige med anledning av pandemin.

  Krisinformation.se - Information från svenska myndigheter, länsstyrelser och kommuner Länk till annan webbplats.

  Regionala rekommendationer

  På Region Hallands webbplats hittar du regionala rekommendationer från smittskyddsläkaren i Halland.

  Region Hallands webbplats Länk till annan webbplats.

  Senast publicerad: 2022-01-20

 7. Övrigt

  Var uppmärksam på att det förekommer spridning av falsk information. Hos oss hittar du korrekt information om situationen i Varberg, men tänk på att uppgifter snabbt kan bli inaktuella i samband med nya uppdateringar och rekommendationer. Vid förändringar uppdaterar vi alltid så snart vi har möjlighet.

  Hemmet ska vara en trygg plats både för barn och vuxna. Men tyvärr är det inte alltid så. Våld i nära relationer sker oftast i hemmet där det saknas utomstående vittnen.

  Här hittar du som är utsatt för våld eller närstående till någon som du misstänker utsätts för våld information om vart du ska vända dig för att få stöd och hjälp.

  Våld i nära relationer

  Coronapandemin har för många människor fört med sig ökad oro och bekymmer till följd av exempelvis problem i familjen, ensamhet och ekonomisk press. Om du som kommuninvånare behöver akut hjälp kan du alltid kontakta socialtjänsten.

  Akut hjälp

  På webbsidan krisinformation.se finns råd som kan vara hjälpsamma vid oro. Där finns också kontaktuppgifter till nationella organisationer som erbjuder stöd via telefon, chatt eller mejl.

  Den intensiva medierapporteringen och stora förändringar i vardagen väcker tankar och känslor även hos barn. Hur barn reagerar kan variera, men det finns några viktiga saker att tänka på när du som vuxen pratar med barn om coronaviruset. På webbsidan krisinformation.se hittar du tips och råd.

  Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

  Var och en behöver ta sitt ansvar för att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och undvika platser där många människor samlas. Från kommunens sida hjälper vi till att påminna om att hålla avstånd genom skyltning och information på våra webbsidor och sociala medier.

  Senast publicerad: 2021-12-22

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

Självservice & blanketter