Sök

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring den pågående coronapandemin. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

På denna sida samlar vi information om hur kommunens verksamhet påverkas av covid-19. Du hittar också svar på ett antal vanliga frågor och länkar till ansvariga myndigheter.

Var uppmärksam på att det förekommer spridning av falsk information. Hos oss hittar du korrekt information om situationen i Varberg, men tänk på att uppgifter snabbt kan bli inaktuella i samband med nya uppdateringar och rekommendationer. Vid förändringar uppdaterar vi alltid så snart vi har möjlighet.

 1. Kultur och fritid

  visitvarberg.selänk till annan webbplats finns information om covid-19 riktad till dig som är på tillfälligt besök i Varbergs kommun.

  Vanliga öppettider gäller för kommunens bibliotek, ungdomsgårdar och för Kulturhuset Komedianten. Simstadion håller öppet under sommaren men med ett antal restriktioner, bland annat begränsas antalet besökare som får vistas på anläggningen samtidigt. Simskolan har igång undervisningen men anpassar den till Folkhälsomyndighetens råd.

  Simskoleeleverna på Simstadion uppmanas att duscha och byta om hemma. Simskolan i Veddige simhall nyttjar nu även omklädningsrummen till den intilliggande idrottshallen för att besökarna ska kunna hålla avstånd till varandra.

  Folkhälsomyndigheten poängterar att idrott och träning är bra för folkhälsan och skriver i sina rekommendationer att gym, idrottshallar och simhallar kan fortsätta att hålla öppet.

  Föreningslivet har som vanligt möjlighet att bedriva sin verksamhet i kommunens lokaler, men uppmanas att be sina medlemmar att byta om hemma.

  Kulturskolan  har igång undervisningen men anpassar den till Folkhälsomyndighetens råd. Städningen av våra lokaler har anpassats så att de ytor som många rör vid, exempelvis dörrhandtag och utrustning för utlån av böcker rengörs oftare.

  För personer som är 70 år och äldre erbjuds kostnadsfri hemkörning av biblioteksböcker.

  I kommunens kultur- och fritidslokaler finns anslag som påminner om Folkhälsomyndighetens råd.

  Ett flertal av kommunens arrangemang har ställts in eller flyttats fram till följd av regeringens skärpta förbud gällande allmänna sammankomster, där tillåtet maxantal är 50 personer.

  En del arrangemang görs om till digitala lösningar, andra flyttar utomhus och några kommer att ställas in eller flyttas fram. Mer information om respektive arrangemang publiceras löpande i de olika verksamheternas kanaler.

  Funka, som arrangerar fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättningar i Varbergs kommun, har ställt in alla aktiviteter som sker inomhus och/eller kräver bussresa. Istället finns nu ett anpassat program med aktiviteter som genomförs utomhus och som följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Läs mer på www.varberg.se/funkavarberglänk till annan webbplats.

  Senast publicerad: 2020-08-12

 2. Näringsliv

  Avgiften för uteserveringar är borttagen under hela 2020.

  De som har butik är välkomna att sälja varor utomhus utanför butiken under torsdag-söndag fram till den 31 augusti. Ingen avgift tas ut för markupplåtelse vid utomhusförsäljning.

  Företag har möjlighet att skjuta upp betalningen av en faktura från kommunen.

  Våra leverantörer har möjlighet att få betalt snabbare.

  Inom verksamheterna försöker vi omboka resor, konferenser och evenemang i stället för att avboka dem.

  Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anpassar tillsynen efter situationen. Hänsyn tas till ansträngda förhållanden hos enskilda verksamhetsutövare och extra vaksamhet gäller vid besök i verksamheter som berör riskgrupper.

  De kommunala bolagen (som ingår i Stadshus AB) uppmanas att vara generösa med betalningstider för att hjälpa företag med likviditetsproblem.

  På Varbergs kommuns näringslivswebb finns samlad information för dig som är företagarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  Informationskampanj Håll avstånd

  Varbergs kommun har tagit fram affischer på temat håll avstånd för nedladdning. Använd dem gärna i din verksamhet för att upplysa besökare och kunder om vikten av att hålla avstånd för att minska risk för smittspridning.

  Läs mer om kampanjen och ladda ner affischer på sidan Informationskampanj Håll avstånd.

  Affischer på temat håll avstånd

  Senast publicerad: 2020-08-19

 3. Omsorg och seniorverksamhet

  Välkommen tillbaka till Varbergs äldreboenden. Från 1 oktober är det äntligen möjligt att besöka dina anhöriga igen. Det ställer stora krav på dig som besökare för att minska smittspridning. Till exempel behöver du boka en besökstid för att få hälsa på. Information om hur du bokar ditt besök och vad som gäller under ditt besök hittar du på sidan Besök på äldreboenden under pandemin

  Röda Korset samordnar nu stöd till riskgruppen personer över 70 år. Den som ingår i riskgruppen och behöver hjälp med att handla mat eller gå till apoteket kan nå Röda Korsets volontärer via kommunens kundservice Varberg direkt, 0340-880 00. Hjälptelefonen är bemannad vardagar klockan 11-16. Tjänsten har startats med hjälp av ett stöd på 300 000 kronor från Sparbanksstiftelsen.

  Kommunens dagverksamheter med social inriktning för äldre är tillfälligt pausade sedan tisdagen den 24 mars. Beslutet är taget för att minska spridningen av coronaviruset och skydda de riskgrupper som identifierats av Folkhälsomyndigheten.

  Socialförvaltningens personal kontaktar dem som brukar ta del av dagverksamheternas aktiviteter för ett anpassat stöd utifrån behov.

  Den 16 mars 2020 pausades Aktiv seniors verksamhet med anledning av covid-19. Samtliga mötesplatser stängdes och alla planerade aktiviteter ställdes in. Senare under våren presenterades ett anpassat aktivitetsutbud med träffar utomhus och på den digitala mötesplatsen Nätverket. Den 23 september fick Aktiv senior, genom ett politiskt beslut, klartecken att åter öppna mötesplatser och återuppta frivilligverksamhet. Under oktober genomförs riskbedömningar enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer för samtliga lokaler och aktiviteter, i syfte att möjliggöra en försiktig öppning av verksamheten från och med 2 november.

  Senast publicerad: 2020-10-01

 4. Skola och utbildning

  Vårdnadshavare och elever informeras löpande via Unikum. Här hittar du svar på ett antal vanliga frågor.

  Jag har blivit permitterad/uppsagd. Vad gäller för mitt barns vistelse på fritidshemmet?

  Förändringar i inkomst eller familjeförhållanden ska meddelas så snabbt som möjligt för att vi ska kunna debitera rätt avgift. Den nya avgiften gäller från och med nästkommande månad.

  Om du är permitterad på heltid gäller samma regler som för arbetssökande, det vill säga att barnet inte har rätt till fritidshemsplats. Vid uppsägning av fritidshemsplats på grund av arbetslöshet eller permittering räknas vårdnadshavarens sista arbetsdag som sista placeringsdag.

  Om du som vårdnadshavare är permitterad en viss procent och endast arbetar under den tid som barnet går i skolan har du inte rätt att lämna barnet på fritidshemmet. Är du permitterad och arbetar exempelvis två heldagar per vecka, har barnet kvar sin plats på fritidshemmet och kan vistas där de tider du arbetar, förutsatt att du inte har en make/maka/sambo som är hemma utan sysselsättning. Om du har oförändrad inkomst betalar du samma avgift som vanligt. Om din inkomst förändras ska du anmäla detta via kommunens självserviceportallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  Mer information samt blankett för uppsägning av fritidshemsplats finns på sidan. Uppsägning av fritidshemsplats vid permittering.

  Jag har blivit permitterad/uppsagd. Vad gäller för mitt barns vistelse på förskolan?

  Förändringar i inkomst eller familjeförhållanden ska meddelas så snabbt som möjligt för att vi ska kunna debitera rätt avgift. Den nya avgiften gäller från och med nästkommande månad.

  Om du är permitterad på heltid gäller samma regler som för arbetssökande, det vill säga att barnet har rätt till 15 timmar vistelsetid på förskola eller pedagogisk omsorg per vecka.

  Om du som vårdnadshavare är permitterad en viss procent av din tjänst har ditt/dina barn rätt att visats på förskolan under den tid du arbetar, förutsatt att du inte har en make/maka/sambo som är hemma utan sysselsättning.

  Vilka regler och avgifter gäller för förskolan?

  Här hittar du mer information om regler och avgifter i förskola och pedagogisk omsorg i Varbergs kommun.

  Mitt barn har lindriga förkylningssymtom, ska hen stanna hemma?

  Ja, alla med symtom på luftvägsinfektion/förkylning, även lindriga, uppmanas av Folkhälsomyndigheten att avstå från sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Du bör därför hålla ditt barn hemma även vid lindriga symtom på förkylning (såsom snuva, hosta och feber) tills dess att barnet är friskt och därefter ytterligare två dagar.

  Barn kan återgå till skolan även om de har kvarvarande torrhosta när det gått 7 dagar sedan de blev sjuka och om de varit symtomfria i övrigt i minst två dygn.

  Vi har konstaterad smitta i familjen, ska mitt barn stanna hemma?

  Om ditt barn är friskt ska hen gå till skolan som vanligt, förutsatt att ni inte fått individuella förhållningsregler av vården som i så fall givetvis ska följas. Kontakta i så fall ditt barns rektor för att meddela er situation. Om barnet har symtom, även lindriga, håll barnet hemma tills hen är frisk och därefter ytterligare två dagar, oavsett sjukdom.
  Om man i en familj där covid-19-smitta konstaterats eller misstänks känner sig osäker på om barnet har förmåga att tidigt kunna signalera om hen får symtom på sjukdom, bör man hellre hålla barnet hemma.

  Jag vill inte att mitt barn går till skolan nu, får hen stanna hemma?

  Om ditt barn är fullt friskt och går i grundskolan är det viktigt att hen går till skolan och deltar i undervisningen. Hen riskerar annars att få ogiltig frånvaro.

  Finns det planer på att stänga förskolor och grundskolor?

  I nuläget är det inte aktuellt att stänga några för- eller grundskolor. Vi arbetar med förebyggande åtgärder och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Enligt dessa finns inga säkra vetenskapliga belägg för att avstängning av friska skolbarn eller stängning av skolor skulle minska risken för smittspridning i samhället.

  Vilka åtgärder tar kommunens skolor och förskolor för att undvika smittspridning?

  Våra skolor arbetar förebyggande för att allmänt minska smittspridning. Ett sätt är att följa och sprida information om förebyggande åtgärder mot luftvägsinfektioner. Exempel på sådana åtgärder är att undvika att röra vid ansikte eller ögon, att undvika nära kontakt med sjuka personer samt att tvätta händerna noga och ofta.

  Vad gäller för vård av barn (vab) vid misstanke om smitta?

  Regler kring vård av barn (vab) finns på Försäkringskassans webbsida om coronavirusetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  På grund av pågående coronaviruspandemi har Utbildning-och arbetsmarknadsnämnden beslutat att du som har fått beviljat resekort har möjlighet att byta detta till kontantersättning. Detta för att du själv ska kunna ombesörja din resa till och från skolan istället för att åka kollektivt. Mer information om beslutet och blankett för att byta från resekort till kontantersättning hittar du på www.pederskrivaresskola.se.länk till annan webbplats

  Senast publicerad: 2020-08-21

 5. Övrigt

  Vi har sett över och uppdaterat kommunens rutiner för att förhindra och hantera smittspridning och våra verksamheter arbetar aktivt med förberedelser utifrån olika scenarier kopplat till covid-19. Det pågår också ett aktivt arbete med att hantera och sprida information.

  Var och en behöver ta sitt ansvar för att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och undvika platser där många människor samlas. Från kommunens sida hjälper vi till att påminna om att hålla avstånd genom skyltning på de kommunala badstränderna och information på våra webbsidor och sociala medier. Mer information om kampanjen finns på varberg.se/hallavstand

  Kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Stenkil och kommundirektör Carl Bartler har skrivit en gemensam hälsning till kommunens invånare. Läs brevet här.

  I Sverige är det Folkhälsomyndigheten länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönstersom ansvarar för smittskyddsfrågor. Här finns även information på andra språk/information in other languageslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  Aktuell information samt rekommendationer och råd om att förhindra smittspridning finns på 1177 Vårdguidens webbplats. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterRegionalt är Smittskyddsenheten Hallandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ansvarig för smittskyddsfrågor.

  Om du har symtom eller vårdrelaterade frågor om covid-19, vänd dig i första hand till 1177 Vårdguidens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Om du har allmänna frågor om covid-19, ring 113 13 (nationellt informationsnummer).

  Information om reseavrådan finns på Utrikesdepartementets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  Krisinformation.se samlar information från flera myndigheterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  Senast publicerad: 2020-06-30

 6. Frågor och svar

  Behöver jag tänka på något särskilt kring hygien?

  Tvätta händerna med tvål och vatten i minst 20 sekunder. Handsprit kan vara ett alternativ när möjlighet till handtvätt inte finns.

  Om du hostar eller nyser, gör det i ditt armveck eller i en pappersnäsduk. Undvik att röra vid ansiktet (ögon, näsa och mun).

  Vad ska jag tänka på för att undvika att bli smittad eller smitta andra?

  • Var noga med din handhygien.
  • Håll avstånd till andra människor, både inomhus och utomhus.
  • Avstå från att delta i större sociala sammanhang.
  • Undvik onödiga resor.
  • Stanna hemma när du eller sjuk, även vid lindriga symtom. När du blivit frisk stanna hemma i ytterligare två dagar.

  Vad gör kommunen på platser där det samlas mycket folk?

  Var och en behöver ta sitt ansvar för att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och undvika platser där många människor samlas. Från kommunens sida hjälper vi till att påminna om att hålla avstånd genom skyltning på de kommunala badstränderna och information på våra hemsidor. Vår miljö- och hälsoskyddsförvaltning har inte tillsynsansvar över allmän plats såsom stränder och har därför inte mandat att åtgärda trängsel på stränderna.

  Jag känner mig orolig över läget nu, finns det hjälp att få?

  Coronapandemin har för många människor fört med sig ökad oro och bekymmer till följd av exempelvis problem i familjen, ensamhet och ekonomisk press. Socialförvaltningen i Varbergs kommun har därför öppnat en stödtelefon dit du kan ringa anonymt. Linjen har öppet vardagar klockan 14.00-16.00 och nås på telefonnummer 073-407 69 79.

  På webbsidan krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns råd som kan vara hjälpsamma vid oro. Där finns också kontaktuppgifter till nationella organisationer som erbjuder stöd via telefon, chatt eller mejl.

  Hur pratar jag med barn om coronaviruset?

  Den intensiva medierapporteringen och stora förändringar i vardagen väcker tankar och känslor även hos barn. Hur barn reagerar kan variera, men det finns några viktiga saker att tänka på när du som vuxen pratar med barn om coronaviruset. På webbsidan krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du tips och råd.

  Senast publicerad: 2020-06-30

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

Självservice & blanketter