varningsikon

2020-05-25

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring den pågående coronapandemin. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Sök

Frågor och svar covid-19

Här lägger vi löpande upp vanliga frågor och svar om coronaviruset covid-19 sorterat under olika rubriker.

Att undvika smittspridning

Behöver jag tänka på något särskilt kring hygien?

Tvätta händerna med tvål och vatten i minst 20 sekunder. Handsprit kan vara ett alternativ när möjlighet till handtvätt inte finns.

Om du hostar eller nyser, gör det i ditt armveck eller i en pappersnäsduk. Undvik att röra vid ansiktet (ögon, näsa och mun).

Vad ska jag tänka på för att undvika att bli smittad eller smitta andra?

  • Var noga med din handhygien.
  • Håll avstånd till andra människor, både inomhus och utomhus.
  • Avstå från att delta i större sociala sammanhang.
  • Undvik onödiga resor.
  • Stanna hemma när du eller sjuk, även vid lindriga symtom. När du blivit frisk stanna hemma i ytterligare två dagar.

Råd vid oro

Jag känner mig orolig över läget nu, finns det hjälp att få?

Coronapandemin har för många människor fört med sig ökad oro och bekymmer till följd av exempelvis problem i familjen, ensamhet och ekonomisk press. Socialförvaltningen i Varbergs kommun har därför öppnat en stödtelefon dit du kan ringa anonymt. Linjen har öppet vardagar klockan 14.00-16.00 och nås på telefonnummer 073-407 69 79.

På webbsidan krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns råd som kan vara hjälpsamma vid oro. Där finns också kontaktuppgifter till nationella organisationer som erbjuder stöd via telefon, chatt eller mejl.

Hur pratar jag med barn om coronaviruset?

Den intensiva medierapporteringen och stora förändringar i vardagen väcker tankar och känslor även hos barn. Hur barn reagerar kan variera, men det finns några viktiga saker att tänka på när du som vuxen pratar med barn om coronaviruset. På webbsidan krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du tips och råd.

För gymnasieelever och vuxna studerande

Vad händer med studenten?

Årets studentutspring kommer att ställas in, det kommer alltså inte att bli ett traditionellt studentfirande där släkt och vänner tar emot avgångselever vid Arena Varberg eller vid respektive skola. Varje avgångsklass kommer istället att få en kort avslutning tillsammans med sina lärare och rektor. Släktingar och vänner uppmanas att stanna hemma och ta emot studenterna för firande där. Avslutningen sker den 5 juni utifrån schema som kommer att presenteras längre fram. Läs mer om inställt studentutspring.

Hur påverkar regeringens rekommendation om distansundervisning?

Peder Skrivares skola, Vuxenutbildningen i Varbergs kommun och Campus Varbergs yrkeshögskola har ställt om till distansutbildning efter beskedet från Sveriges regering den 17 mars.

För vårdnadshavare med barn i förskola och grundskola

Hur blir det med sommaravslutningarna?

Skolavslutningarna på Varbergs kommuns grundskolor kommer att genomföras inom respektive klass med endast elever och lärare närvarande. Det innebär att vårdnadshavare, familj, släkt och andra vuxna inte kommer att bjudas in till skolavslutningen. Detsamma gäller sommaravslutningar på kommunens förskolor. Vi arbetar, trots detta, för att dagen ska bli speciell och högtidlig – om än på ett annorlunda sätt. Läs mer om avslutningar på skolor och förskolor.

Jag har blivit permitterad/uppsagd. Vad gäller för mitt barns vistelse på fritidshemmet?

Förändringar i inkomst eller familjeförhållanden ska meddelas så snabbt som möjligt för att vi ska kunna debitera rätt avgift. Den nya avgiften gäller från och med nästkommande månad.

Om du är permitterad på heltid gäller samma regler som för arbetssökande, det vill säga att barnet inte har rätt till fritidshemsplats. Vid uppsägning av fritidshemsplats på grund av arbetslöshet eller permittering räknas vårdnadshavarens sista arbetsdag som sista placeringsdag.

Om du som vårdnadshavare är permitterad en viss procent och endast arbetar under den tid som barnet går i skolan har du inte rätt att lämna barnet på fritidshemmet. Är du permitterad och arbetar exempelvis två heldagar per vecka, har barnet kvar sin plats på fritidshemmet och kan vistas där de tider du arbetar, förutsatt att du inte har en make/maka/sambo som är hemma utan sysselsättning. Om du har oförändrad inkomst betalar du samma avgift som vanligt. Om din inkomst förändras ska du anmäla detta via kommunens självserviceportallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information samt blankett för uppsägning av fritidshemsplats finns på sidan. Uppsägning av fritidshemsplats vid permittering.

Jag har blivit permitterad/uppsagd. Vad gäller för mitt barns vistelse på förskolan?

Förändringar i inkomst eller familjeförhållanden ska meddelas så snabbt som möjligt för att vi ska kunna debitera rätt avgift. Den nya avgiften gäller från och med nästkommande månad.

Om du är permitterad på heltid gäller samma regler som för arbetssökande, det vill säga att barnet har rätt till 15 timmar vistelsetid på förskola eller pedagogisk omsorg per vecka.

Om du som vårdnadshavare är permitterad en viss procent av din tjänst har ditt/dina barn rätt att visats på förskolan under den tid du arbetar, förutsatt att du inte har en make/maka/sambo som är hemma utan sysselsättning.

Vilka regler och avgifter gäller för förskolan?

Här hittar du mer information om regler och avgifter i förskola och pedagogisk omsorg i Varbergs kommun.

Mitt barn har lindriga förkylningssymtom, ska hen stanna hemma?

Ja, alla med symtom på luftvägsinfektion/förkylning, även lindriga, uppmanas av Folkhälsomyndigheten att avstå från sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Du bör därför hålla ditt barn hemma även vid lindriga symtom på förkylning (såsom snuva, hosta och feber) tills dess att barnet är friskt och därefter ytterligare två dagar.

Barn kan återgå till skolan även om de har kvarvarande torrhosta när det gått 7 dagar sedan de blev sjuka och om de varit symtomfria i övrigt i minst två dygn.

Vi har konstaterad smitta i familjen, ska mitt barn stanna hemma?

Om ditt barn är friskt ska hen gå till skolan som vanligt, förutsatt att ni inte fått individuella förhållningsregler av vården som i så fall givetvis ska följas. Kontakta i så fall ditt barns rektor för att meddela er situation. Om barnet har symtom, även lindriga, håll barnet hemma tills hen är frisk och därefter ytterligare två dagar, oavsett sjukdom.
Om man i en familj där covid-19-smitta konstaterats eller misstänks känner sig osäker på om barnet har förmåga att tidigt kunna signalera om hen får symtom på sjukdom, bör man hellre hålla barnet hemma.

Jag vill inte att mitt barn går till skolan nu, får hen stanna hemma?

Om ditt barn är fullt friskt och går i grundskolan är det viktigt att hen går till skolan och deltar i undervisningen. Hen riskerar annars att få ogiltig frånvaro.

Finns det planer på att stänga förskolor och grundskolor?

I nuläget är det inte aktuellt att stänga några för- eller grundskolor. Vi arbetar med förebyggande åtgärder och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Enligt dessa finns inga säkra vetenskapliga belägg för att avstängning av friska skolbarn eller stängning av skolor skulle minska risken för smittspridning i samhället.

Vilka åtgärder tar kommunens skolor och förskolor för att undvika smittspridning?

Våra skolor arbetar förebyggande för att allmänt minska smittspridning. Ett sätt är att följa och sprida information om förebyggande åtgärder mot luftvägsinfektioner. Exempel på sådana åtgärder är att undvika att röra vid ansikte eller ögon, att undvika nära kontakt med sjuka personer samt att tvätta händerna noga och ofta.

Vad gäller för vård av barn (vab) vid misstanke om smitta?

Regler kring vård av barn (vab) finns på Försäkringskassans webbsida om coronavirusetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00


Varberg direkt på arabiska, tigrinja och dari

0340-881 00

Öppettider: måndag-fredag 10.00-14.00

ikon

Självservice & blanketter