Elever sitter framför flera uppslagna böcker och studerar.

  Matematik

  Matematik på grund­läggande nivå hjälper dig att utveckla din förmåga att räkna och lösa problem.

  Syftet med kursen är att öka din förmåga att använda matematik i din vardag. Du lär dig också analysera olika matematiska begrepp och sambanden mellan dessa.

  Upplägg

  Matematik på grundläggande nivå består av lärarledd undervisning som varvas med egna studier (individuellt och i grupp).

  Studietakt

  Du kan välja mellan att läsa matematik på 25 %, 50 %, 75 % eller 100 %. Läser du på heltid pågår utbildningen i 30 veckor.

  Ansökan

  Du söker till matematik på grund­läggande nivå genom att skicka e-post till oss:

  vuxenutbildningen@varberg.se

  Efter ansökan

  Du får antagnings­besked på e-post senast två veckor innan kursen startar.

  Vid kurs­start kallas du till en obligatorisk studie­planering. Då får du också de böcker du behöver, dessa kostar ingenting.

  Senast publicerad:

  Grundläggande vuxen­utbildning

  Vuxen­utbildning på grundläggande nivå är kurser som motsvarar svensk grundskole­nivå, det vill säga upp till årskurs 9.

  Kursplan

  Du kan ta del av kursplanen för matematik på grundläggande nivå hos Skolverket.