En lärare står och hjälper två elever i ett klassrum.

  Svenska som andraspråk

  Svenska som andra­språk på grundläggande nivå hjälper dig med annat morders­mål än svenska att utveckla kunskaper i det svenska språket.

  Syftet med kursen är att öka din förmåga att kommunicera på svenska i olika sammanhang genom att lyssna, läsa, skriva och tala.

  Upplägg

  Svenska som andra­språk på grundläggande nivå är indelad i fyra delar: introduktion, delkurs 1, delkurs 2 och delkurs 3. Varje kurs består av lärar­ledd undervisning som varvas med egna studier (individuellt och i grupp).

  Du kan välja mellan två olika studie­former när du läser svenska som andra­språk på grundläggande nivå.

  Studie­form: Schemalagda studier

  De schemalagda studierna i svenska som andras­pråk har en studie­takt på 100 %. Det motsvarar cirka 40 timmar per vecka. När du inte har lektioner läser du på egen hand.

  Utbildnings­starter för alla kurser i svenska som andra­språk med schemalagda studier:

  • 27 februari (ansök senast 10 februari)
  • 8 maj (ansök senast 21 april)
  • 17 juli (ansök senast 30 juni)

  Studie­form: Flexibla studier

  När du läser flexibla studier i svenska som andra­språk väljer du en studie­takt på 25 % eller 50 %.

  Utbildnings­starter för alla kurser i svenska som andra­språk med flexibla studier:

  • 16 januari (ansök senast 30 december)
  • 20 februari (ansök senast 3 februari)
  • 27 mars (ansök senast 10 mars)
  • 1 maj (ansök senast 14 april)
  • 5 juni (ansök senast 19 maj)

  Ansökan

  Du söker till svenska som andra­språk på grund­läggande nivå genom att skicka e-post till oss:

  vuxenutbildningen@varberg.se

  Efter ansökan

  Du får antagnings­besked på e-post senast två veckor innan kursen startar.

  Vid kurs­start kallas du till en obligatorisk introduktion och kartläggning. Då får du också de böcker du behöver, dessa kostar ingenting.

  Senast publicerad:

  Grundläggande vuxen­utbildning

  Vuxen­utbildning på grundläggande nivå är kurser som motsvarar svensk grundskole­nivå, det vill säga upp till årskurs 9.

  Kursplan

  Du kan ta del av kursplanen för svenska som andraspråk på grundläggande nivå hos Skolverket.