Enstaka kurser

  Du kan läsa enstaka kurser på gymnasienivå. De passar dig som vill komplettera slutbetyg eller uppnå en annan behörighet. Enstaka kurser är också till för dig som aldrig har läst på gymnasiet.

  För att kunna läsa vidare på högskola, universitet eller yrkes­högskola behöver du ett slut­betyg (examen) från gymnasiet. Beroende på vad du vill studera och dina kunskaper sedan tidigare, kan du sätta ihop enskilda kurser inom allmänna ämnen.

  Utbud

  De enstaka kurserna motsvarar de kurser som finns på gymnasieskolans program. För att veta vilken kurs du ska läsa kontaktar du en studie- och karriärvägledare.

  Ansökan

  Du söker till enstaka kurser genom Vuxenutbildningens webbansökan.

  Olika studieformer för enstaka kurser

  Du kan läsa enstaka kurser på tre olika sätt: som distans­studier, flexibla studier eller schemalagda studier.

  Distans­studier

  När du studerar på distans planerar du själv dina studier. Du kan exempelvis kombinera dem med deltids­arbete. Du väljer själv vilka kurser du vill läsa och om du vill läsa dem på heltid eller deltid.

  Kurser startar löpande under hela året. I samband med kurs­start får du viktig information om kursen. Kontakt med lärare och handledare sker via en digital läro­plattform.

  Schemalagda studier

  De schemalagda studierna passar dig som trivs med struktur eller inte har studerat på länge. Här får du träffa kurskamrater och lärare under schemalagd tid varje vecka.

  Studietakten för varje kurs är 25 %, så för att studera på heltid (100 %) behöver du läsa fyra kurser samtidigt. Nästa kursstart är 16 januari 2023 (ansökan är öppen 14 november–16 december).

  Flexibla studier

  Vid flexibla studier får du möjlighet att själv planera dina studier, men vissa moment med obligatorisk närvaro kan förekomma. Du erbjuds också lärarledda träffar.

  Dessa datum gäller för kurser med flexibla studier våren 2023:

  • Kursstart 16 januari (ansökan är öppen 16 november–16 december)
  • Kursstart 20 februari (ansökan är öppen 2 januari–3 februari)
  • Kursstart 27 mars (ansökan är öppen 6 februari–10 mars)
  • Kursstart 1 maj (ansökan är öppen 13 mars–14 april)

  Vanliga frågor om enstaka kurser

  Alla gymnasiala kurser i matematik delas in i siffror och bokstäver.

  Siffrorna visar nivå på kursen. Om du inte har läst tidigare på gymnasiet börjar du med kurs 1. Kurserna bygger på varandra. Vill du nå nivå 2 måste du alltså läsa kurs 1 först.

  Bokstäverna visar olika spår. Det finns tre stycken. Spåren har mycket gemensamt, men vissa uppgifter är anpassade till olika områden.

  • A-spåret (1A + 2A) är inriktat mot yrkes­utbildning på gymnasial nivå och vissa efter­gymnasiala utbildningar.
  • B-spåret (1B + 2B + 3B) är inriktat mot samhälls­vetenskap, ekonomi och humaniora.
  • C-spåret (1C + 2C + 3C + 4 + 5) är inriktat mot natur­vetenskap och teknik.

  Senast publicerad:

  Gymnasial vuxen­utbildning

  Vuxen­utbildning på gymnasial nivå är kurser som motsvarar årskurs 1, 2 och 3 på gymnasiet.