• Varningssymbol med utropstecken i triangel och cirkel
  2023-05-23

  Hög brandrisk - förbjudet att elda i skog och mark

  Det är torrt i skog och mark, risken för brand är mycket stor. Därför är det eldningsförbud i Varbergs kommun från 1 juni. Var även fortsatt sparsam med dricksvattnet.

  Läs mer om hög brandrisk - förbjudet att elda i skog och mark
  Pil
Tre elever sitter och diskuterar i ett klassrum.

SFI, svenska för invandrare

SFI är en grundläggande utbildning för dig som inte har svenska som modersmål. Du får lära dig att prata, läsa och skriva på svenska. Kurserna utgår från dina intressen, förutsättningar och behov.

Vem får läsa SFI?

 • Du är folkbokförd i Varbergs kommun.
 • Du har fyllt 16 år (från och med 1 juli samma år som du fyller 16).
 • Du har inga grundläggande kunskaper i svenska.

Du kan också läsa SFI om du är medborgare i EU/EES eller Schweiz och har uppehålls­rätt här. Du måste inte vara folk­bokförd i Varberg, men du måste bo här. Ta med pass till ditt möte med oss för att visa medborgarskap.

SFI för ukrainska flyktingar

Vuxen­utbildningen i Varberg håller just nu på att planera undervisning i SFI för personer med skydd av mass­flyktings­direktivet. Mer information kommer snart.

Ansökan

Du ansöker om att läsa SFI i vår e-tjänst. E-tjänsten har information på både svenska och engelska:

OBS! Just nu är vår handläggnings­tid för SFI lite längre än vanligt. Ingen antagning kommer ske förrän tidigast vecka 23.

Upplägg och studietakt

Utbildningen i SFI är uppdelad i nivåerna A, B, C och D.

SFI är en flexibel utbildning. Du kan läsa den samtidigt som du jobbar, praktiserar eller studerar något annat. Undervisningen är som utgångs­punkt på 50 %. Det betyder att du förväntas lägga ungefär 15–20 timmar i veckan på SFI.

Du kan läsa SFI på dagtid, kvällstid, flex eller distans. Om du vill läsa på flex eller distans behöver du kontakta vår utbildnings­samordnare.

Kostnad och ekonomiskt stöd

Undervisningen och de böcker du behöver för kurserna är gratis. Du behöver själv betala för lexikon, pennor och antecknings­böcker.

Du kan inte söka studiestöd från CSN när du läser SFI.

Betyg

När du har läst färdigt kursen SFI D får du automatiskt ditt betyg skickat hem till dig med post. Vill du få kopia på ditt betyg i SFI A, B eller C beställer du det i e-tjänsten Beställ betygskopior från Vuxenutbildningen i Varberg Länk till annan webbplats..

Prövning i SFI

Uppfyller du kraven för att läsa SFI och har tidigare kunskaper i svenska? Då kan du göra en prövning av dina kunskaper utan att delta i någon undervisning. Du får däremot inte göra en prövning i SFI om du inom de senaste tre månaderna har gjort ett nationellt prov, eller om du redan läser en kurs i SFI.

Mer information finns på sidan Prövning och validering.

Senast publicerad:

Kombinera studier i svenska med en yrkesutbildning

Visste du att du kan gå en yrkes­utbildning samtidigt som du läser SFI? Det kallas att gå en kombinations­utbildning.

Samhällsorientering

Är du ny i Sverige? Då kan du kan läsa en kurs i samhälls­orientering. Samhälls­orientering ger dig möjlighet att lära dig hur det svenska samhället fungerar.