Månad 1 • Etableringsprogram • Kommun

Anmäla till svenska för invandrare (SFI)

Utbildning i svenska för invandrare (SFI) är en språkutbildning för personer som inte har svenska som modersmål.

Den som vill börja läsa SFI behöver kontakta vuxenutbildningens utbildningssamordnare och boka en tid för ett möte. På mötet ställer utbildningssamordnaren frågor om svenskkunskaper, tidigare studier och yrkeserfarenheter. Efter mötet får personen information om vilken kurs hen ska gå och när det är dags att börja (ofta går det att komma igång inom ett par veckor).

De flesta nyanlända har SFI som en insats inom ramen för etableringsprogrammet och får hjälp att boka tid med vuxenutbildningens utbildningssamordnare, antingen av Arbetsförmedlingen eller av kommunens integrationsenhet. Andra personer som vill läsa SFI ska anmäla sig via kommunens e-tjänst. Det kan till exempel vara nyanlända personer som arbetar och som vill läsa SFI på kvällstid.

Vanliga frågor från nyanlända

Har du redan en del svenska kunskaper kan du få göra en så kallad särskild prövning av dina kunskaper. Kontakta vuxenutbildningens utbildningssamordnare för att få mer information om vad du behöver göra.

Nej du kan inte får studiestöd för SFI-studier.

Senast publicerad:

Kontakt

Samordnare för SFI, Varbergs kommun

0340-69 70 78
sfi@varberg.se

Ordlista

För att kunna delta i etableringsprogrammet ska man ha fyllt 20 men inte 65 år och omfattas av lagen om etableringsinsatser. Etableringsprogrammet är ett stöd i form av aktiviteter och utbildning med målet att deltagaren ska lära sig svenska, hitta ett jobb och klara sin försörjning. Deltagarna får ersättning för sin medverkan i olika insatser.

Ordet nyanländ används på olika sätt och i olika sammanhang. Här använder vi samma definition som Migrationsverket: En person är nyanländ när hen är mottagen i en kommun, har beviljats uppehållstillstånd och omfattas av lagen om etableringsinsatser, två till tre år. (I skollagen definieras en nyanländ elev som att den har varit bosatt utomlands men nu bor i Sverige och har påbörjat sin utbildning efter höstterminen det kalenderår personer fyller sju år. En person räknas inte längre som nyanländ efter fyra års skolgång i Sverige.)