Tre elever sitter och diskuterar i ett klassrum.

SFI, svenska för invandrare

SFI är en grundläggande utbildning för dig som inte har svenska som modersmål. Du får lära dig att prata, läsa och skriva på svenska. Kurserna utgår från dina intressen, förutsättningar och behov.

Vem får läsa SFI?

  • Du är folkbokförd i Varbergs kommun.
  • Du har fyllt 16 år (från och med 1 juli samma år som du fyller 16).
  • Du har inga grundläggande kunskaper i svenska.

Du kan också läsa SFI om du är medborgare i EU/EES eller Schweiz och har uppehålls­rätt här. Du måste inte vara folk­bokförd i Varberg, men du måste bo här.

Ansökan

Du ansöker om att läsa SFI i vår e-tjänst. E-tjänsten har information på både svenska och engelska:

Upplägg

Utbildningen i SFI är uppdelad i nivåerna A, B, C och D.

När skolan börjar ska du ta med penna, antecknings­block och lexikon. Det går bra att använda lexikon i mobil­telefonen.

SFI vid Vuxenutbildningen i Varberg anordnas av Folkuniversitetet.

Studieform

Du kan läsa SFI på dagtid eller kvällstid.

Dagtid: måndag–fredag klockan 08.15–11.15 eller klockan 13.00–16.00

Kvällstid: måndag och torsdag klockan 17.00–20.00

Om du har kunskaper i svenska som motsvarar SFI C eller mer, kan du i vissa fall läsa SFI som flexibla studier. Det innebär självständiga studier med obligatorisk handledning. Om du vill läsa flexibla studier behöver du kontakta oss på e-post: sfi@varberg.se.

Studietakt

SFI är en flexibel utbildning. Du kan läsa den samtidigt som du jobbar, praktiserar eller studerar något annat. Undervisningen är som utgångs­punkt på 50 %. Det betyder att du förväntas lägga ungefär 15–20 timmar i veckan på SFI.

Att studera SFI tar olika lång tid för alla elever. Desto mer du övar på svenska hemma, desto fortare brukar det gå.

Kostnad och ekonomiskt stöd

Undervisningen och de böcker du behöver för kurserna är gratis. Du behöver själv betala för pennor, antecknings­böcker och lexikon.

Du kan inte söka studiestöd från CSN när du läser SFI.

Betyg

Du beställer en kopia av ditt betyg/intyg i SFI genom e-tjänsten Beställ betygskopior från Vuxenutbildningen i Varberg Länk till annan webbplats.. Om du saknar person­nummer beställer du betyg genom att skicka e-post till sfi@varberg.se.

Prövning i SFI

Uppfyller du kraven för att läsa SFI och har tidigare kunskaper i svenska? Då kan du göra en prövning av dina kunskaper utan att delta i någon undervisning. Du får däremot inte göra en prövning i SFI om du inom de senaste tre månaderna har gjort ett nationellt prov, eller om du redan läser en kurs i SFI.

Mer information finns på sidan Prövning och validering.

Studie- och karriär­vägledning

När du läser SFI får du möjlighet att träffa en studie- och karriär­vägledare. De hjälper dig att planera dina studier.

Behöver du hjälp att planera dina studier eller framtida arbetsliv när du läst färdigt SFI? Då kan du kontakta en studie- och karriär­vägledare genom vår e-tjänst:

Utbildning efter SFI

Nästan all utbildning i Sverige är gratis. Vi rekommenderar att du fortsätter studera svenska efter SFI. Detta kallas Svenska som andraspråk på grundläggande nivå.

Efter det kan du studera en yrkes­utbildning på gymnasienivå eller hela gymnasiet. Gymnasie­utbildning är viktigt för att få jobb i Sverige.

Om du studerar färdigt hela gymnasiet, kan du sedan studera på exempelvis universitet eller yrkes­högskola.

Bedömning av utländsk utbildning

Har du slutfört gymnasiet eller högre utbildning i ditt hemland? Då rekommenderar vi att du ansöker om en kostnads­fri bedömning av utbildningen. Detta gör du hos Universitets- och högskole­rådet (UHR):

När bedömningen av din utländska utbildning är klar får du ett dokument. I dokumentet står det vilken nivå som din utländska utbildning motsvarar i Sverige.

En bedömning av din utländska utbildning är viktigt om du vill studera på universitet eller yrkes­högskola i framtiden. Du kan också visa upp bedömningen när du söker jobb.

Senast publicerad:

Kombinera studier i svenska med en yrkesutbildning

Visste du att du kan gå en yrkes­utbildning samtidigt som du läser SFI? Det kallas att gå en kombinations­utbildning.

Samhällsorientering

Är du ny i Sverige? Då kan du kan läsa en kurs i samhälls­orientering. Samhälls­orientering ger dig möjlighet att lära dig hur det svenska samhället fungerar.