En lärare står och hjälper två elever i ett klassrum.

Svenska som andraspråk

Svenska som andra­språk på grundläggande nivå hjälper dig med annat morders­mål än svenska att utveckla kunskaper i det svenska språket.

Syftet med kursen är att öka din förmåga att kommunicera på svenska i olika sammanhang genom att lyssna, läsa, skriva och tala.

Upplägg

Svenska som andra­språk på grundläggande nivå består av flera delkurser.

Du kan välja mellan två olika studie­former när du läser svenska som andra­språk på grundläggande nivå.

Studie­form: Schemalagda studier

Varje kurs består av lärar­ledd undervisning som varvas med egna studier (individuellt och i grupp). Studie­takten är på 100 %. Det motsvarar cirka 40 timmar per vecka. När du inte har lektioner läser du på egen hand.

Utbildnings­starter för svenska som andra­språk med schemalagda studier:

  • 22 april (ansök senast 7 april)
  • 1 juli (ansök senast 16 juni)
  • 9 september (ansök senast 25 augusti)
  • 18 november (ansök senast 3 november)

Studie­form: Flexibla studier

Du läser via NTI-skolans läroplattform och får sedan lärarledd handledning på plats. Studie­takten är på 25 % eller 50 %.

Schema

Du kan komma in för handledning varje tisdag klockan 13.00–16.30. Det finns även digital kvälls­handledning tisdagar klockan 18.00–20.30.

Utbildnings­starter för svenska som andra­språk med flexibla studier:

  • 29 april (ansök senast 12 april)
  • 3 juni (ansök senast 17 maj)
  • 19 augusti (ansök senast 4 augusti)
  • 23 september (ansök senast 8 september)
  • 28 oktober (ansök senast 13 oktober)
  • 2 december (ansök senast 17 november)

Ansökan

Du söker till svenska som andra­språk på grund­läggande nivå genom att skicka e-post till oss:

vuxenutbildningen@varberg.se

Efter ansökan

Du får antagnings­besked på e-post senast två veckor innan kursen startar.

Vid kurs­start kallas du till en obligatorisk introduktion och kartläggning. Då får du också de böcker du behöver, dessa kostar ingenting.

Senast publicerad:

Grundläggande vuxen­utbildning

Vuxen­utbildning på grundläggande nivå är kurser som motsvarar svensk grundskole­nivå, det vill säga upp till årskurs 9.

Kursplan

Du kan ta del av kursplanen för svenska som andraspråk på grundläggande nivå hos Skolverket.