En skolbänk fylld med papper, pennor och anteckningsböcker.

Svenska

Svenska på grund­läggande nivå hjälper dig utveckla kunskaper i det svenska språket.

Syftet med kursen är att öka din förmåga att kommunicera på svenska i olika sammanhang genom att lyssna, läsa, skriva och tala.

Upplägg

Du läser via en läroplattform och får sedan lärarledd handledning på plats.

Studietakt

Du kan välja mellan att läsa svenska på 25 %, 50 %, 75 % eller 100 %. Läser du på heltid pågår utbildningen i 30 veckor.

Ansökan

Du söker till svenska på grund­läggande nivå genom att skicka e-post till oss:

vuxenutbildningen@varberg.se

Efter ansökan

Du får antagnings­besked på e-post senast två veckor innan kursen startar.

Vid kurs­start kallas du till en obligatorisk introduktion och kartläggning. Då får du också de böcker du behöver, dessa kostar ingenting.

Senast publicerad:

Grundläggande vuxen­utbildning

Vuxen­utbildning på grundläggande nivå är kurser som motsvarar svensk grundskole­nivå, det vill säga upp till årskurs 9.

Kursplan

Du kan ta del av kursplanen för svenska på grundläggande nivå hos Skolverket.