Tillgänglighets­redogörelse

Varbergs kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur varberg.se uppfyller lagen om tillgänglighet­ till digital offentlig service. Vi berättar om kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Om digital tillgänglighet

Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att använda digital service på grund av funktionsnedsättning. Till exempel ska innehållet vara lätt att läsa och förstå. Du ska också kunna ta del av innehållet, och utföra de tjänster som finns, oavsett om du behöver använda något hjälpmedel eller inte.

Så tillgänglig är varberg.se

Vi är medvetna om att delar av våra webbplatser inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt för mer information.

Om du inte kan använda delar av webbplatsen

Om du behöver innehåll från Varbergs kommuns webbplatser som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss via vårt kontaktcenter Varberg direkt.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra våra webbplatsers tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss via webbredaktor@varberg.se så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats. och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Varbergs kommuns webbplats är delvis förenliga med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt på varberg.se

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Problem vid användning utan synförmåga

 • Det finns bilder som saknar alternativ text.
 • Det finns PDF-dokument som inte är tillgänglighetsanpassade och därför är svåra att läsa med skärmläsare.
 • Bilder i PDF-dokument kan sakna eller ha felaktig alternativ text.
 • Filmer som publicerats före den 23 september 2020 kan sakna textalternativ.

Problem vid användning utan hörsel

 • Våra äldre filmer från Kommunfullmäktige saknar textning.
 • Vi textar nya filmer som publiceras men det finns äldre filmer som saknar text.

Innehåll som inte är tillgängligt på sjalvservice.varberg.se

Varbergs kommuns självsericetjänster finns i plattformen Open ePlatform på adressen sjalvservice.varberg.se Länk till annan webbplats.

Problem vid användning utan synförmåga

 • Det finns PDF-dokument som inte är tillgänglighetsanpassade och därför är svåra att läsa med skärmläsare.
 • Bilder i PDF-dokument kan sakna eller ha felaktig alternativ text.
 • Det finns bilder/ikoner som saknar bildbeskrivning.
 • Tabeller läses inte alltid upp korrekt.
 • Vissa rubriker är bristfälliga.
 • Vissa symboler saknas i tab-ordningen.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 30 april 2025.

Oskäligt betungande anpassning

Varbergs kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

 • Webbplatsen innehåller dokument som inte är fullt tillgängliga. Det gäller bland annat inscannade handlingar och dokument som publicerats tidigare på varberg.se. Det krävs ett omfattande manuellt arbete för att formatera om alla handlingar och dokument. Därför är inte alla handlingar och dokument tillgängliga fullt ut.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

 • Dokument som publicerats före den 23 september 2018
 • Filmer som publicerats före den 23 september 2020

Hur vi testat webbplatsen

Vi har testat webbplatsen med hjälp av Myndigheten för digital förvaltnings checklista, med konstulthjälp från Consid AB.

Webbplatsen publicerades första gången den 6 september 2010.

Redogörelsen uppdaterades senast 16 april 2024.

Publicerad den:

Senast Ändrad: