Bygga, bo och miljö

Hur vi lever, bor, bygger och renoverar påverkar miljön och människorna runt omkring oss. Därför finns regler och råd som vi måste följa och förhålla oss till. Här hittar du information om samhällsutveckling, bygglov, kartor, återvinning, naturvård och mycket annat.

Varbergskartan

Utforska Varberg på Varbergskartan

Vår karttjänst innehåller över 100 kartlager med information. Här hittar du allt från skolor och äldreboenden till historiska kartor och utegym.

Nyheter inom bygga, bo och miljö