Förändring hos Lantmäteriet påverkar vissa fastighets- och byggärenden 

Just nu kan en del fastighets- och byggärenden ta längre tid än vanligt. Detta beror på en förändring hos Lantmäteriet som medfört stopp eller begränsningar i myndighetens digitala tjänster.

Lantmäteriet har av säkerhetsskäl ändrat sina rutiner kring åtkomsten av handlingar och information. Förändringen innebär att information från myndigheten som tidigare funnits tillgänglig för kommunens handläggare i olika digitala system nu stoppats eller begränsats och att den nu måste begäras ut manuellt från Lantmäteriet.

Förändringen påverkar kommunens tillgång på fastighetsinformation kopplat till vissa fastighets- och byggärenden. Frågor om fastighetsägare, arealer, historiskt ägande och taxeringsuppgifter påverkas i nuläget inte av Lantmäteriets åtgärder.

- Följden blir att arbetsuppgifter som normalt går snabbt, kan komma att ta flera dagar eller veckor, säger Svante Nilsson, stadsbyggnadskontorets lantmäterichef.

Bakgrunden till begränsningarna är att Lantmäteriet har uppmärksammat brister i sekretessen kring myndighetens hantering av utlämnande av allmänna handlingar. För att åtgärda problemet har Lantmäteriet begränsat eller stoppat vissa tjänster helt.

Händelsen startade vecka 21 och kan komma att pågå en längre tid. Följ utvecklingen på Lantmäteriets webbplats.

Lantmäteriets information om nedstängda eller begränsade digitala tjänster Länk till annan webbplats.

publicerad:

Senast Ändrad: