Våra andra webbplatser

Om Varbergs kommuns verksamheters webbplatser.

Temawebbar

Under Varberg.se finns förutom huvudinnehållet som riktar sig till invånare, företagare och besökare, också ett antal temawebbar med olika målgrupper.

Analys 2023 riktar sig till personer som fattar viktiga beslut om Varbergs kommuns framtid, exempelvis förtroendevalda och chefer. Analys 2023 är ett verktyg som hjälper oss skapa samsyn om nuläget i kommunen och bidra till ökad kunskap kring de förutsättningar, möjligheter och utmaningar som Varbergs kommun står inför.

varberg.se/analys

Pedagog Varberg är en mötesplats för alla som arbetar i Varbergs kommunala förskolor och skolor. Här inspirerar vi varandra och synliggör goda exempel.

varberg.se/pedagogvarberg

På Utförarwebben finns information och stöd för dig som är utförare inom äldreomsorg, sysselsättning och familjerådgivning i Varbergs kommun.

varberg.se/utforarwebben

Webbplatsen Varberg växer har samlad information om Varbergs tillväxt.

varberg.se/varbergvaxer

Välkomsten ska ge dig som möter nyanlända i ditt arbete en överblick över allt som händer de första två åren.

varberg.se/valkomsten

Publicerad den:

Senast Ändrad: