Analys Varberg

Omvärld, nuläge och framtid för kommunkoncernen

Analys 2024

Publicerad 27 februari 2024.

Till analysen

Aktuella inlägg

Aktuella inlägg nyheter och omvärld · 22 feb 2024

Kommunledningen planerar för framtiden

Den 6-7 mars genomförs Varbergs kommuns planeringsdagar på Arena Varberg. Dagarna är startskottet för kommande planerings- och budgetprocess, och ett tillfälle att samlas kring kommunkoncernens mål och inriktning för perioden 2024-2027.

Aktuella inlägg nyheter och omvärld · 15 nov 2023

Budget 2024 i korthet

Budgeten för 2024 och plan för 2025-2028 antogs av kommunfullmäktige den 14 november 2023. Budgeten omfattar både nämnder och bolag och visar hur planen är för att uppnå en god ekonomisk hushållning och en långsiktigt stabil ekonomi.

Aktuella inlägg nyheter och omvärld · 23 aug 2023

Ekonomidirektören om budgetarbetet: Tuffare tider väntar

Alla landets kommuner står inför tuffa utmaningar ekonomiskt. Webbredaktionen bad ekonomidirektör Jens Otterdahl Holm att förklara läget inför kommande års investeringsbudget.

Aktuella inlägg nyheter och omvärld · 21 aug 2023

Arbetet med kommunens investeringsplan

Varbergs tillväxt ger oss stora fördelar, men det innebär också stora utmaningar. Här beskriver vi bakgrunden till de stora investeringsbehoven och hur vi tar oss an utmaningen.