Befolkningsstatistik

Varberg ligger i en attraktiv del av Sverige. Här vill många människor leva, arbeta, bo, komma på besök och etablera sitt företag. Det skapar goda förutsättningar för tillväxt och utveckling.

Varbergs folkmängd 2024

Varbergs befolkning uppgick vid den 31 mars till 68 359 personer. Det innebär en ökning med 12 personer från 1 januari 2024.

Fördjupande information om Varbergs folkmängd finns på Analys Varberg.

Befolkningsprognos

Varje år tar Varbergs kommun fram en kommuntäckande befolkningsprognos. Prognosen ligger till grund för den långsiktiga verksamhetsplaneringen för kommunens förvaltningar och bolag. Årets prognos sträcker sig över perioden 2024-2039. Befolkningsprognosen baseras på statistik från SCB samt kommunens planerade bostadsbyggnation för den aktuella perioden.

Befolkningsprognosen 2024-2039 Pdf, 923.9 kB.

Fördjupande information om befolkningsprognosen finns på Analys Varberg.

Publicerad den:

Senast Ändrad: