Diarium, arkiv och sekretess

I Varbergs kommuns diarium finns dokument som är skapade av oss eller som har skickats till oss från exempelvis andra myndigheter eller privatpersoner. I kommunarkivet finns äldre dokument för att de ska kunna bevaras, hållas ordnade och hittas om någon vill ta del av dem.