Service och kvalitetsarbete

Vår ambition är att hålla en hög kvalitet. I kvalitetsarbetet tar vi reda på hur vår verksamhet fungerar, bland annat genom att göra olika undersökningar. Här kan du ta del av resultaten från dem. Resultatet av undersökningarna är en viktig del i arbetet med att förbättra vår service till medborgare och brukare. En del utvärderingar och jämförelser är kommunövergripande, men de flesta sker inom respektive verksamhet.