Äldreomsorg, kvalitet och utveckling

Socialstyrelsen, Sveriges kommuner och regioner (SKR) och socialförvaltningen, Varbergs kommun genomför olika kvalitetsuppföljningar i de verksamheter som bedrivs inom ramen för socialnämndens ansvar. Socialnämnden har även beslutat om kvalitetskrav för verksamheterna.